دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 14، فروردین 1390 

مقالات پژوهشی

اثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه‌های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor)

10.22067/jpp.v25i1.9581

مجید ولایتی؛ غلامرضا زمانی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد حسن راشد محصل؛ سید احمد حسینی


شناسائی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزائی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی

10.22067/jpp.v25i1.9584

سمانه عسکری فرسنگی؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ عباس مکرم حصار


بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن

10.22067/jpp.v25i1.9592

ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ اسکندر زند؛ مهدی نصیری محلاتی؛ امیر لکزیان