تماس با ما

 

  • تلفن:    4621-3880 (51) 98+
  • فاکس:    430-38787 (51) 98+
  • ایمیل:     jpp1@um.ac.ir   
  •   نشانی: دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی - ص. پ. 1163-91775  - دبیرخانه نشریات علمی-نشریه پژوهشهای حفاظت گیاهان ایران
  •  

 

 


CAPTCHA Image