تغییر روش رفرنس نویسی در مقالات نشریه

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر فایل نحوه نگارش مقاله را مطالعه بفرمایید.