درباره نشریه

 هدف از انتشار این نشریه افزایش توان علمی ، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به مسایل کشاورزی از جنبه های کیفی و کمی است. این مجله مشکلات مربوط به آفات، بیماری ها، علف های هرز نماتدها ، باکتری ها و ویروس ها را پوشش می دهد و علاقمندان را در جهت شناخت و مبارزه با آنها راهنمایی کرده و مسایل به روز را در اختیار آنها قرار می دهد. علاوه بر مقالات پژوهشی، مقالات کوتاه حاوی اطلاعات مفید نیز چاپ می شود.

این نشریه از سال 1364 بنام علوم و صنایع کشاورزی ( تمام گرایش ها) به چاپ رسیده است و از سال 1386 به صورت تخصصی بنام حفاظت گیاهان مقالات را به چاپ می رساند.

دوره انتشار

فصلنامه- 4 شماره در سال-

شناسه دیجیتالی مقاله

DOI

نوع داوری

دو سو ناشناس

سیستم مشابهت یابی

https://hamyab.sinaweb.net

سیاست دسترسی و انتشار

دسترسی آزاد

اخلاق نشر

این نشریه عضو کمیته بین المللی اخلاق در انتشار (COPE)

قالب متن مقالات

PDF, HTML

مجوز انتشار و حق مولف

Creative Commons license CC-BY

هزینه انتشار

یک میلیون ریال