اسامی داوران

لیست داوران نشریه سال در سه سال اخیر

نام

نام خانوادگی

سمت/سازمان

ORCiD ID

Publons ID

Scopus Author ID

لیدا

فکرت

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-5189-9488

J-9330-2017

 22834250800

وحید

مهدوی

بخش تحقیقات گیاه پزشکی/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

 

 

 

حمیدرضا

پوریان

دانشگاه رازی کرمانشاه

0000-0003-1820-7731

 

25031941200

خدیجه

عباسی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

AAU-9114-2021

 

حسین

حمامی

دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

0000-0002-7310-4623

 

 

فاطمه

آزاد دیسفانی

فردوسی مشهد/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 

 

ناصر

بیک زاده

مشهد-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

AAU-9027-2021

 

وحید

جهانبخش

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

حسن

مکاریان

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

AAV-7333-2021

 

سیدمظفر

منصوری

تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 

AAM-3902-2021

 

عزیز

شیخی گرجان

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

 

 

 

سپیده

انورخواه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

D-2027-2011

 

الهام

الهی فرد

دانشگاه علو کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

0000-0002-8982-9602

 

 

زهره

مرادی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

AAU-9066-2021

 

مجتبی

ممرآبادی

کپنهاک دانمارک/فردوسی مشهد

0000-0002-1458-2246

 V-7839-2018

24470289400

سارا

قارونی کاردانی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

0000-0002-2040-1691

J-2489-2017

 55553594800

سیما

سهرابی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

اسماعیل

ابراهیمی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

حمیدرضا

محمددوست چمن آباد

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

 

کمال

حاج محمدنیا قالی باف

دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات

0000-0002-0857-1874

 AAO-3407-2021

 57210378715

علی اصغر

چیت بند

دانشگاه لرستان

 

 

 

علی

گلی زاده

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

 

AAD-3179-2019

 

حبیب

عباسی پور

دانشگاه شاهد تهران

 

I-7258-2016

 

مریم

خضری

استادیار مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

 

AAR-2852-2020

 

مهدی

نصراصفهانی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

 

 

 

محمد

بنایان اول

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-6076-6196

 A-2554-2009

 23011589800

لیلا

علیمرادی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، واحد گلبهار

 

I-7258-2016

 

محمدعلی

تاجیک قنبری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

0000-0001-9360-8696

E-8415-2011

35305718100

مهدی

مهرابی کوشکی

دانشگاه شهید چمران اهواز

0000-0002-1893-1458

 

 55313608100

سید وحید

اسلامی

دانشگاه بیرجند

0000-0002-5266-7216

AEB-2970-2022

 

شهرام

حسامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 

 

 

جواد

کریم زاده اصفهانی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

 

C-3416-2009

 

سیدکریم

موسوی

بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

 

 

 

آرش

راسخ

دانشگاه شهید چمران اهواز

0000-0002-4688-5049

AAL-5041-2021

36173590000

حسین

مددی

دانشگاه بوعلی سینا- همدان

0000-0002-7868-3468

K-5694-2019

23009424200

محمد

سعادتی

دانشگاه بیرجند

0000-0002-4972-4873

AAG-9030-2021

 

سمیه

الوانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

حبیب اله

چاره گانی

دانشگاه یاسوج

 

 

 

سید احمد

حسینی

رفسنجان- دانشگاه ولی عصر(عج)

 

 

 

محمود رضا

کریمی شهری

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 

 

ناهید

حیدرزاده

دانشگاه بجنورد

 

 

 

محمودرضا

گلزاریان

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-8370-1966

M-2512-2018

36898261600

اورنگ

کاوسی

دانشگاه زنجان

0000-0001-9069-6600

Y-9290-2018

 

فاطمه

طبسی نژاد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

حسن

بریمانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

مهدی

اسفندیاری

دانشگاه شهید چمران اهواز

0000-0002-0949-5180

 

22979365400

مجید

میراب بالو

دانشگاه ایلام

 

J-6140-2015

 

افشار

آزادبخت

دانشگاه بیرجند

 

 

 

قدریه

محمودی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

حامد

جوادی

دانشگاه پیام نور

0000-0002-5213-0232

 

 

سرور

خرم دل

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-2995-4898

F-8166-2017

55775177100

حمزه

ایزدی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

M-5212-2019

 

وحید

مهدوی

بخش تحقیقات گیاه پزشکی/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

 

AAU-4393-2021

 

زینب

اورسجی

دانشگاه گنبد کاووس

0000-0002-4326-0326

 

 

ابراهیم

شکوهی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

 

محمد امین

سمیع

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

 

 

امیر

محسنی امین

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

 

 

 

محمد علی

سبک خیز خیاط

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

محمدحسن

هادیزاده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 

 

مهدی

حسن پور

دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل