اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 607
تعداد پذیرش 238
تعداد عدم پذیرش 275

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 354
تعداد مشاهده مقاله 74919
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 183 روز
درصد پذیرش 39 %