اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 248
تعداد پذیرش 124
تعداد عدم پذیرش 79

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 880
تعداد مشاهده مقاله 1323845
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 82 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 158 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 70 روز
درصد پذیرش 50 %