اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1428
تعداد پذیرش 765
تعداد عدم پذیرش 499

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 749
تعداد مشاهده مقاله 9146
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 230 روز
متوسط زمان داوری 56 روز
متوسط زمان پذیرش 42 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 232 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 297 روز
درصد پذیرش 54 %