اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 630
تعداد پذیرش 244
تعداد عدم پذیرش 278

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 372
تعداد مشاهده مقاله 109321
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 42 روز
متوسط زمان پذیرش 181 روز
درصد پذیرش 39 %