اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1472
تعداد پذیرش 807
تعداد عدم پذیرش 520

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 328
تعداد مشاهده مقاله 33794
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 55 روز
متوسط زمان پذیرش 68 روز
درصد پذیرش 55 %