اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1443
تعداد پذیرش 780
تعداد عدم پذیرش 510

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 769
تعداد مشاهده مقاله 22814
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 224 روز
متوسط زمان داوری 55 روز
متوسط زمان پذیرش 63 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 249 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 298 روز
درصد پذیرش 54 %