اهداف و چشم انداز

اهداف  نشریه:

افزایش توان علمی ، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به مسایل کشاورزی از جنبه های کیفی و کمی است.

این نشریه مشکلات مربوط به آفات،بیماری ها،علف های هرزنماتدها ،باکتری ها

  ویروس هارا پوشش می دهد و علاقمندان را در جهت شناخت و مبارزه با آنها راهنمایی کرده و مسایل به روز را در اختیار آنها قرار می دهد. علاوه بر مقالات پژوهشی، مقالات کوتاه حاوی اطلاعات مفید نیز چاپ می شود.

 چشم انداز نشریه:

  • امکان  دسترسی رایگان به نتایج و یافته ها
  • انتشار دستاوردهای اساتید و دانشجویان در راستای افزایش توانمندیها
  • انتقال و تبادل اطلاعات علوم کشاورزی