موضوعات = آفات
تعداد مقالات: 15
1. کنترل کنه تارتن دو لکه‌ای در مزارع سویا با کلرفناپیر (پیتون ®) اس‌سی 36 %

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22067/jpp.2021.69073.1014

مریم رضائی؛ لاله ابراهیمی؛ محمد تقی مبشری


2. ارزیابی تاثیرکنه‌کش‌های فلومایت و دایابون-3 درکنترل کنه تارتن دولکه‌ای رز گلخانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22067/jpp.2021.32837.0

مسعود اربابی؛ اصغر حسینی نیا؛ محمد سعید امامی؛ مجتبی خانی


3. مقایسه کارائی متوکسی‌فنوزاید با چند حشره‌کش در کنترل کرم خوشه‌خوار انگور در شرایط مزرعه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22067/jpp.2021.72410.1048

هادی مصلی نژاد؛ هاشم کمالی؛ اسماعیل علیزاده؛ بابک قرالی


4. بررسی کارایی حشرهکش جدید Tetraniliprole( Vayego SC200) روی شبپره مینوز گوجهفرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.22067/jpp.2021.73599.1062

فاطمه شفقی؛ صدیقه اشتری؛ محمد تقی توحیدی؛ سید سعید مدرس نجف آبادی


5. ارزیابی کنه‌کش گیاهی حاوی روغن پنبه دانه و میخک علیه کنه تارتن دو لکه‌ای سیب

دوره 35، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 445-455

10.22067/jpp.2021.32703.0

مصطفی میرزائی؛ محمدرضا نعمت اللهی؛ هاشم کمالی


9. ارزیابی کنه‌کش انویدور اسپید 24 درصد اس سی در کنترل کنه قرمز مرکبات در استان مازندران

دوره 35، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 311-320

10.22067/jpp.2021.32750.0

مسعود اربابی؛ شعبانعلی مافی پاشاکلائی؛ مولود غلام زاده چیتگر؛ مجتبی خانی


13. گرده‌شناسی عسل تولیدی زنبور عسل (Apis mellifera L.) در استان سمنان

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 57-67

10.22067/jpp.2021.67070.0

محمد نیکنام؛ حسین صادقی نامقی؛ حسن نظریان


15. مورچه‌های (Hymenoptera: Formicidae) همیار با شپشک Paracoccus ficus در انجیرستان‌های استان فارس

دوره 34، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 357-360

10.22067/jpp.v34i3.85862

مهدی اسفندیاری؛ شیما محمدی؛ مسلم جعفری؛ معصومه مقدم