دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، خرداد 1393 
مدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی با استفاده از روشهای مختلف زراعی و شیمیایی

صفحه 44-54

10.22067/jpp.v28i1.36030

رقیه مجد؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ غلامعلی ناطقی


نوسانات فصلی جمعیت سفیده کوچک کلم، Pieris rapae (Linnaeus, 1758) و شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) روی ارقام مختلف کلم گل

صفحه 87-96

10.22067/jpp.v28i1.36043

غلامحسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی پور؛ علیرضا عسکریان زاده؛ جابر کریمی؛ زهرا دوستی؛ فاطمه جهان؛ مجتبی اسماعیلی وردنجانی


رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا

صفحه 138-146

10.22067/jpp.v28i1.36053

جواد رضایی؛ محمد بنایان اول؛ احمد نظامی؛ محسن مهرور؛ باقر محمودی