(مقاله کوتاه پژوهشی )گزارش های جدید برای فون قاب بالان شکارگر(Col.: Carabidae) در ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در مطالعه ای که بر روی فراوانی و تنوع بندپایان مزارع گندم ارگانیک و رایج در سال های 1389و1390 در شهرستان مشهد انجام شد، مجموعآ 13 گونه از خانواده کارابیده جمع آوری و شناسایی گردید. در میان گونه های شناسایی شده، یک گونه و زیر گونه به نام Calosoma auropunctatum dsungaricum Gebler (Carabinae) و یک زیر گونه به نام Poecilus cupreus erythropus Dejean (Pterostichinae) برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. به علاوه، گونه های Scarites terricola persicus Chaudoir (Scaritinae)، Amara ovata Fabricius (Pterostichinae)، Poecilus nitens Chaudoir (Pterostichinae) ، Calathus mollis Marsham (Platyninae)، Brachinus explodens Duftschmid (Brachininae) و Cylindera germanica Linnaeus (Cicindelinae) برای فون قاب بالان استان خراسان رضوی جدید می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

)Brief report New Records of Predatory Carabids (Col.: Carabidae) for Fauna of Iran

نویسندگان [English]

  • M. Hosseini
  • H. Sadeghi Namaghi
  • A. Hydarzadeh
چکیده [English]

In survey on the abundance and species diversity of Arthropods associated with organic and conventional wheat fields which carried out in 2010 and 2011 in Mashhad region, a total of 13 species belonging to carabidae family were collected and identified. Among the identified species, Calosoma auropunctatum dsungaricum Gebler (Carabinae) and the subspecies Poecilus cupreus erythropus Dejean (Pterostichinae) are new records for fauna of Iran. Also, the species Scarites terricola persicus Chaudoir (Scaritinae); Amara ovata Fabricius )Pterostichinae(; Poecilus nitens Chaudoir (Pterostichinae); Calathus mollis Marsham (Platyninae); Brachinus explodens Duftschmid (Brachininae) and Cylindera germanica Linnaeus(Cicindelinae) are new records to fauna of Razavi Khorasan province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carabidae
  • New record
  • General predator
  • Razavi Khorasan
CAPTCHA Image