دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 29، دی 1393 
شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش‌های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان‌های ایران

صفحه 445-450

10.22067/jpp.v28i4.45300

سیده عاطفه حسینی؛ بهروز جعفرپور؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ محسن مهرور؛ محمد زکی عقل


بررسی حد تحمل توده‌های مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل

صفحه 467-473

10.22067/jpp.v28i4.45303

سید احمد حسینی؛ محمد حسن راشد محصل؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف


کارائی دو روش بذرمال و خاک- مصرف تریکودرما روی شاخص‏های رشدی گیاه گوجه‏فرنگی

صفحه 500-507

10.22067/jpp.v28i4.21333

ابراهیم سالاری؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ روح الله صابری؛ مهدی مهرابی کوشکی


مطالعه اثرات بیماری بلاست (Pyricularia oryzae) روی محصول برنج در شرایط مزرعه

صفحه 547-554

10.22067/jpp.v28i4.25604

فریدون پاداشت‌دهکایی؛ ابراهیم دودابی‌نژاد؛ حسن پورفرهنگ؛ سمیه داریوش