دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 37، مهر 1396 
معرفی حشره‌کش دیفلوبنزورون (دیمیلین® SC48%) برای کنترل کرم سیب

صفحه 505-510

10.22067/jpp.v31i3.59962

محمدولی تقدسی؛ محمد رحیم معینی؛ غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ هاشم کمالی؛ رئوف کلیایی