کلیدواژه‌ها = DAS-ELISA
ردیابی ویروس موزاییک زرد کدو از کدوییان استان گیلان و شهرستان ارومیه

دوره 32، شماره 2، تیر 1397، صفحه 201-203

10.22067/jpp.v32i2.67619

محمد احمدزاده زاویه جیکی؛ احمد روحی بخش؛ مینا راستگو


شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی

دوره 29، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-8

10.22067/jpp.v29i1.48535

زینب حیدری نیا؛ بهروز جعفرپور؛ پریسا طاهری؛ مهناز آشنایی


گزارش کوتاه پژوهشی( ردیابی ویروس های عامل موزاییک گوجه‌فرنگی در مزارع و گلخانه های شهرستان یزد و تعیین نژاد چند جدایه ی ویروس وای سیب‌زمینی از این میزبان

دوره 29، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 154-158

10.22067/jpp.v29i1.31121

سید رضا میررحیمی بیداخویدی؛ ثمین حسینی؛ سید احمد حسینی؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی؛ الهام محمدی