بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی با استفاده از روش‌ الایزا و RT-PCR در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی ویروس لکه زرد زنبق Iris yellow spot viruse در تابستان سال 1387 از مزارع پیازکاری و گلخانه‌های تولید گیاهان زینتی در استان خراسان رضوی نمونه‌برداری صورت گرفت. تعداد 435 نمونه از مزارع پیاز و تعداد 142 نمونه از گیاهان زینتی (رز، گلایول، زنبق، شمعدانی، داوودی بگونیا، اطلسی، و میخک) جمع‌آوری شد. گیاهانی که دارای علایم کلروز، نکروز و لکه‌های برگی بودند در شرایط خنک به آزمایشگاه انتقال داده شدند. سپس به وسیله آزمون سرولوژیکی DAS-ELISA مورد بررسی قرار گرفت و عصاره گیاهانی که مثبت ارزیابی شدند به 4 گونه محک کاشته شده در گلخانه,Nicotiana rustica (بدشکلی برگ کلروز سیستمیک و نکروز) N. benthamiana N clevelandii ,N.tabacum var. Samson (کلروز سیستمیک و نکروز) مایه زنی گردید. سپس گیاهان مایه زنی شده به وسیله آزمون DAS-ELISA آزمایش شدند، عصاره گیاهان محک مثبت به 4 رقم پیاز شامل زرد نیشابور، سفید نیشابور، قرمز درگز و قرمز درچه اصفهان مایه زنی گردید که علایمی شبیه به علایمی که در پیازهای آلوده در مزرعه مشاهده شده بود، در این گیاهان پدیدار شد. جهت بررسی مولکولی ویروس، استخراج RNA از گیاهان محک‌ و پیاز‌های آلوده، از دو روشPEG 6000 و استفاده از کیت (plus)RNX™ انجام شد و با استفاده از آغازگر اختصاصی مبنی بر ژن کد کننده پروتئین پوششی در واکنش RT-PCR قطعه‌ای در محدوده 181 و 139جفت باز تکثیر گردید. نتایج آزمون DAS-ELISA نشان داد که تمام مزارع پیاز به نسبت‌های مختلفی به این ویروس آلوده بوده و بیماری از شیوع بالایی برخوردار است. IYSV در 107 نمونه پیاز ، 7 نمونه گل داوودی و یک نمونه گل زنبق شناسایی شد. این اولین گزارش از وجود این ویروس در مزارع پیاز و گل داوودی در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Iris Yellow Spot Virus (IYSV) in Onion and some of Ornamental Plants by ELISA and RT-PCRmethods in Khorasan Razavi Provinces

نویسندگان [English]

  • N. Rafizadeh
  • B. Jafarpour
  • M. Falahati Rastegar
چکیده [English]

In order to investigate the Iris yellow spot virus (IYSV) Sampling from onion fields and greenhouse of Khorasan Razavi province in summer of 2009 was done. Totally 435 samples were collected from this onion fields and 142 from ornamental plants (Rose, Gladiol, Iris, Plargonium, Chrysanthemum, Begonia, Petonia and Carnation). The plants that had symptoms such as chloratic, necrotic and diamond shape lesions were collected and transferred under cold condition to labratory then tested by DAS-ELISA and the sap of posetive plants inoculated to 4 coultivar of indicator plants that cultivated in greenhouse Nicotiana rustica (leef deforming and systhemic chloratic and necrosis),N. benthamiana, N. clevelandii, N.tabacum var Samson (systhemic chloratic and necrosis) then the inoculated indicator plants tested by DAS-ELISA, sap of positive indicator plants inoculated to 4 cultivars of onion include in yellow of Neishabour, white of Neishabour, red of Dargaz, red of dorche of Isfahan. The symptoms similar to the symptoms on infected onion in the fields appeared in their plants. For molecular detection, RNA extraction was done by PEG6000 Precipitation and RNX ™)plus ( kit.In RT-PCR tests, specific primers designed for nocleoprotein gene amplified 181 bp and 139 bp fragments.. DAS-ELISA test results have indicated that all of the onion fields were infected with the virus in various rates. IYSV has been detected in 107 samples of onion, 7 samples of chrysanthemum floweres and 1 sample of iris floweres. This is the first repot of Iris yellow spot virus on onion and chrysanthemum in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iris Yellow Spot Virus (IYSV)
  • ELISA
  • RT-PCR
CAPTCHA Image