نویسنده = رضا قربانی
مقایسه کارائی ذرات آهن صفر ظرفیتی در اندازه نانو و میکرو در تجزیه علف کش آترازین در خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22067/jpp.v0i0.24876

یاسر نیک پرست؛ محمد حسن راشد محصل؛ رضا قربانی


سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ علف هرز تاج خروس و بررسی اثر آنتی‌باکتریایی

دوره 32، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 139-146

10.22067/jpp.v31i4.64232

یاسر نیک پرست؛ رضا قربانی؛ حسین احمدزاده؛ قربانعلی اسدی


کُنش پیوسته برخی از مهمترین پهن‌برگ‌کش‌های قابل کاربرد در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.) ایران

دوره 31، شماره 3، آذر 1396، صفحه 374-387

10.22067/jpp.v31i3.50875

علی اصغر چیت بند؛ رضا قربانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ محبوبه نبی زاده


ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.)

دوره 30، شماره 3، آذر 1395، صفحه 468-480

10.22067/jpp.v30i3.45898

امیرحسین ناظمی؛ قربانعلی اسدی؛ رضا قربانی


ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.)

دوره 29، شماره 3، آذر 1394، صفحه 400-411

10.22067/jpp.v29i3.34878

رضا قربانی؛ سرور خرم دل؛ قربانعلی اسدی؛ روح اله آفریکان


بررسی زنده‌مانی بذور فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata) در شرایط محیطی مختلف

دوره 28، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 490-499

10.22067/jpp.v28i4.21002

ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ محمد خواجه حسینی


بررسی کاربرد چند علف‌کش به‌صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

دوره 25، شماره 4، اسفند 1390

10.22067/jpp.v25i4.11805

محمد تقی آل ابراهیم؛ محمد حسن راشد محصل؛ استیو ویل کاکسون؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ رضا قربانی


بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1389

10.22067/jpp.v1389i24.3841

احسان اله زیدعلی؛ رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ نادر آزادبخت؛ وحید جهانبخش؛ حسن عاقل


اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف‌های هرز و خصوصیات خاک

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jpp.v23i2.2553

ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ علی اصغر محمدآبادی