نویسنده = مهدی راستگو
تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و علف های هرز بر شاخص های رشدی سویا (Glycine max L.)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1391

10.22067/jpp.v26i2.13819

مینا ابراهیمی؛ مجید پوریوسف؛ مهدی راستگو؛ جلال صبا