پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علف‌های هرز خاکشیر ( Descurainia sophia (L.) Webb.) و ازمک ( Cardaria draba (L.) Desv.) در مزرعه کلزا(Brassica napus L.) در شرایط زنجان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

پیش بینی زمان رویش علف‌های هرز با مشخص کردن زمان مناسب کنترل آنها می‌تواند در کاهش رقابت علف هرز با گیاه زراعی و کاهش مصرف علف‌کش ما را یاری رساند. به همین دلیل مدلهایی که زمان رویش علف‌های هرز را پیش بینی می‌کنند ابزار تصمیم گیری مدیریتی با ارزشی می‌باشند که می‌توان در بهینه سازی برنامه های کنترل از آنها سود برد. به همین منظور جهت پیش بینی رویش گیاهچه های دو گونه علف هرز زمستانه خاکشیر و ازمک در مزرعه کلزای پاییزه، آزمایشی در پاییز 1388 در مزرعه تحقیقات زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. در این آزمایش تعداد گیاهچه های این دو گونه بطور هفتگی شمارش و سپس کادر های مورد نظر حذف می شدند. داده های درصد رویش تجمعی و زمان دمایی در مدلهای اصلاح شده ویبول، لجستیک و گامپرتز جهت انتخاب بهترین مدل، برازش داده شدند. نتایج نشان داد که مدل ویبول با معیار اطلاعاتی آکاییک ( AIC ) کمتر از 20-59 برازش مناسب تری نسبت به دو مدل دیگر داشته است. در حالی که مدل لجستیک برای هر دو گونه بدترین برازش را داشت. همچنین دو گونه الگوی رویش متفاوتی داشتند بطوریکه 10% رویش در ازمک در زمان دمایی پایین تری رخ داد در حالیکه خاکشیر سریعتر به 90 % رویش رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Seedling Emergence of Flixweed ( Descurainia sophia (L.) Webb.) and Hoary cress (Cardaria draba (L.) Desv.) in Rapeseed(Brassica napus) Field in Zanjan Conditionsd

نویسندگان [English]

  • A. Yusefi
  • M. Rastgoo
  • Malihe Ghanbari Motlagh
  • Mina Ebrahimi
-
چکیده [English]

Prediction of weed emergence timing would help to minimize weed–crop competition and reducing herbicide use by facilitating the implementation of more effective weed control strategies through the optimization of the timing of weed control. Therefore, in order to anticipate the of flix weed and hoary cress an experiment was conducted at the Research Farm of University of Zanjan, Zanjan, Iran, in fall planted rapeseed during 2009-2010 to find and develop the best emergence model. The number of, flix weed and hoary cress seedlings was recorded at least weekly and then removed from plots. Emergence for each species was expressed as a cumulative percentage of total emergences. Percentage of cumulative emergence values was compared with thermal time using Logistic,Gompertz and Weibull modified functions. The three models were compared using the Akaike information criterion. The results indicated that Weibull model fits best for both species with 20 to 59 differences in AIC compare with the two other models. Conversely, Logistic model fits worse, with AIC values far higher than Weibull and Gompertz models. The two species showed different patterns of emergence and TT required for 10% emergence in hoary cress was lower than the other, whereas, flix weed reached to 90% emergence faster than hoary cress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Winter weed
  • Weibull model
  • Gompertz model
  • Predicting
  • weed management
CAPTCHA Image