دوره و شماره: دوره 30، شماره 3، پاییز 1395 

مقالات پژوهشی

1. بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بلاست مرکبات در غرب مازندران و شرق گیلان

صفحه 359-367

10.22067/jpp.v30i3.30987

سمانه سمیعی شیرکده؛ مرتضی گل محمدی؛ سید علی الهی نیا؛ سمانه بشیری


2. ارزیابی برخی علف‌کش‌ها در کنترل علف‌های‌ هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در جیرفت و کرج

صفحه 368-378

10.22067/jpp.v30i3.32448

ابراهیم ممنوعی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ محمد حسن راشد محصل؛ پرویز شیمی؛ احمد آئین


6. تأثیر برخی عوامل بر کارایی تله‌های فرومونی برای شکار شب پره فری در باغ‌های گردو

صفحه 407-415

10.22067/jpp.v30i3.38050

محمدحسن بشارت نژاد؛ هادی استوان؛ محمدرضا نعمت‏ اللهی؛ غلام‌رضا رجبی


7. اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.)

صفحه 416-425

10.22067/jpp.v30i3.37015

مریم غلامشاهی؛ علی قنبری؛ مهری صفاری؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مریم سمائی