دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 33، دی 1394 
اثرات حشره کشی عصاره‌ی شش گونه گیاه دارویی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)

صفحه 499-510

10.22067/jpp.v29i4.26748

مریم مبارکیان؛ عباسعلی زمانی؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ ناصر معینی نقده؛ محمد سعید امامی


نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از شته های مزارع گندم در اهواز

صفحه 582-588

10.22067/jpp.v29i4.35402

لیلا رمضانی؛ علی رجب پور؛ نوشین زندی سوهانی؛ فاطمه یاراحمدی