دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 44، تیر 1398، صفحه 243-133 
گزارش شش گونه از نماتدهای dorylaimid از جنگل‌های ارسباران

صفحه 143-157

10.22067/jpp.v33i2.76301

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ امین فلاحی؛ ابراهیم زاهدی اصل؛ مصطفی نیکدل


اثرات عمق دفن غده و نوع بافت خاک بر صفات بیولوژیکی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

صفحه 221-230

10.22067/jpp.v33i2.76397

فرامرز رفیعی سربیژن نسب؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ احمد آئین؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ علی اصغری