دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 43، خرداد 1398، صفحه 122-1 

مقالات پژوهشی

ردیابی همولوگ ژن توماتیناز در ژنوم قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis

صفحه 1-8

10.22067/jpp.v33i1.39457

فاطمه زرندی؛ فرهاد شکوهی فر؛ بهرام شریف نبی؛ بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ ضیاءالدین بنی هاشمی


کاربرد روش‌های مولکولی در ردیابی ویروس تریستزای مرکبات در شته جالیز

صفحه 9-16

10.22067/jpp.v33i1.69613

فرشته اسمعیل زاده میان لنگه؛ سید مهدی بنی‌هاشمیان؛ احمد روحی بخش؛ سیروس آقاجانزاده


ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان به بقایای علف‌کش تریفلورالین در خاک

صفحه 57-67

10.22067/jpp.v31i4.21616

مجید برزوئی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی راستگو؛ محمد حسن زاده خیاط


مطالعه شاخص‌های جمعیت علف‌های هرز مزارع برنج شهرستان‌های استان گیلان

صفحه 69-84

10.22067/jpp.v33i1.67543

محمد جواد گل محمدی؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ بیژن یعقوبی؛ مصطفی اویسی


بررسی پویایی خواب و جوانه‌زنی بذر علف‌هرز چوچاق در پاسخ به دوره‌های دفن در خاک

صفحه 111-122

10.22067/jpp.v33i1.71492

محمد لطفی اصل گیگلو؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ بهناز پورمراد کلیبر؛ محمدحسین نعیمی