تراکم مناسب تله نوری برای شکار شب‌پره بید گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه گیاهپزشکی

2 مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین

3 مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان

چکیده

بید گوجه‌فرنگی “Tuta absoluta (Meyrick)” یکی از آفات کلیدی گوجه‌فرنگی می‌باشد. استفاده از تله‌های نوری یکی از روش‌های کم هزینه و کم ریسک برای شکار حشرات بالغ، و در نتیجه کاهش خسارت این آفت می‌باشد. در این تحقیق مناسب‌ترین تعداد تله نوری، از طریق مقایسه دو، چهار، شش و هشت تله نوری (با منبع نوری UV Blacklight Blue) در هر واحد 1000 متری گلخانه، در سه استان بررسی شد. نتایج نشان داد که در تراکم کم جمعیت آفت، میانگین شکار در هر تله با افزایش تعداد تله کاهش می‌یابد. اما در آلودگی شدید، میانگین تعداد شکار، با افزایش تعداد تله در واحد سطح، حتی با نصب هشت تله در هر هزار متر مربع گلخانه نیز کاهش نمی‌یابد. در استان هرمزگان، به عنوان مثال، میانگین تعداد پروانه‌های شکار شده با نصب دو تله 75/27 و با نصب چهار تله 39/14 هنگام آلودگی پائین ثبت شد اما در آلودگی بالا، میانگین تعداد شکار با نصب شش ‌تله 67/112 و با نصب هشت تله 33/113 بود. براساس نتایج فوق می‌توان گفت که در طول فصل کشت که گلخانه تحت مدیریت مناسب قرار دارد، با نصب چهار تله نوری در هر 1000 متر مربع گلخانه، بیشترین شکار حشره کامل بید گوجه‌فرنگی را در پی داشته و می‌تواند برنامه‌های مدیریت انبوهی این آفت مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Light Trap Density for Capturing the Tomato Leafminer Moth “Tuta absoluta” in Greenhouses

نویسندگان [English]

  • mohammad javad ardeh 1
  • Seyed Vahid farhangi 2
  • Majeed Askari 3
1 Iranian Research Institute of Plant Protection
2 Ghazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
3 Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
چکیده [English]

Introduction: Tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick), is considered as the most important tomato pest in the world. The pest is also devastated tomato fields and considered as a big threat for tomato production especially in greenhouses in Iran. The exceptional speed and extent of T. absoluta enforced to use several pest control methods for controlling the damages. The strategies might be applied a complex of different approaches from cultural to biological and finally chemicals control. Chemical pesticides are often used to control this pest, which not only pose a risk for environment, but also is harmful for public health (due to the fresh use of the product). Therefore, the use of other pests control methods should be considered. Mass trapping of the adults are could significantly reduce the percentage of infested leaves and fruits. Given that the adults are nocturnal, they fly towards a light source, since the night light traps are developed to capture adult. The use of light traps is one of the low-cost and low-risk methods for capturing adult’s moths, and as a consequence of reducing the pest damages.
Methods and Materials: Cylindrical transparent containers (8.5 cm diameter and 15 cm height), which were made from clear plastic (polyethylene terephthalate (PET)) were chosen as traps. For entering the attracted moths, several holes (0.5 cm in diameter) were embedded in the traps walls, except the below part (2.5 cm) that some 0.5% detergent solution were poured in there to entrap the captured moths. Then a BLB bulb was installed in each trap as light sources. The traps were installed at about 70 cm above the infested plants, with four different density (2, 4, 6 and 8 in a 1000 m2 of greenhouses) to find out the best density of traps. The comparisons were done in a completely randomized design with six replications (six days). The light of the traps were turn on from the sunset until next morning. The numbers of captured moths from each trap were recorded and were analyzed using generalized linear models.
Results and Discussion: In the greenhouse assessment in Hormozgan province, the mean numbers of moths were 27.75 in the two-trap and 14.39 in the four-trap, while for the four-trap were 11.67 compare to the six- traps 7.87, and finally for the six-trap were 112.67 compare to the eight-trap 113.33. In Qazvin province, the average numbers of moths were 10.93 in the two-trap compare to 13.61 for the four traps, while, the number of moths for the four-trap were 11.38 and for the six-trap were 11.91. In the Markazi province (Greenhouse complex of Aveh), the mean numbers of moths were 27.70 for the two-trap treatment and 18.95 for the four-trap treatment. In the second step, the mean numbers of moths were 8.25 in the four-trap compare to 9.47 for the six-traps. Mass tapping is an approach of pest control methods in several crops. This technique is non-poisonous and non-hazardous to natural enemies as a part of the integrated pest control program, and environmentally friendly. The light traps can captured not only males, but also a large number of females. Therefore, light traps are more effective than conventional pheromone-baited water traps in reducing the damage especially at low/moderate T. absoluta population density. Up to now most of the used light traps for capturing T. absoluta, were installed on the ground. However, the adult’s moths can fly very well (250 matters in two hours) and could fly from one place to another place and disperse easily and quickly. The present study demonstrates the success of mass trapping of T. absoluta by hanging up the light traps above the infested tomato plants.
Conclusion: installing the light trap up to the height of the host plants could capture more adults and could reduce the damages. Based on the results we can say that, during the growing season, four traps light with a BLB source is sufficient for 1000 m2 of greenhouses that should be installed above the plants canopy. This technique can be used in the IPM programs in greenhouses. Where, the isolation of area will strongly raise the chances of the mass trapping methods by reducing the possibility of immigration of adult’s pests from adjacent area. Of course, combination with other pest control methods should also be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tomato laef miner
  • Light traps
  • Non-chemical control
1- Baniameri V., and Cheraghian A. 2012. The first report and control strategies of Tuta absoluta in Iran. European and Mediterranean Plant Protection Organization Bulletin 42: 322-324.
2- Caparros M.R., Haubruge E., and Verheggen F.J. 2012. First evidence of deuterotokous parthenogenesis in the tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: gelechiidae). Journal of Pest Science 85: 409–412.
3- Cocco A., Deliperi S., and Delrio G. 2012. Potential of mass trapping for Tuta absoluta management in greenhouse tomato crops using light and pheromone traps. International Organization for Biological and Integrated Control, West Palaeartic Regional Section Bulletin 80: 319–324.
4- Desneux N., Luna M.G., Guillemaud T., and Urbaneja A. 2011. The invasive South American tomato pinworm, Tuta absoluta, continues to spread in Afro-Eurasia and beyond: the new threat to tomato world production. Journal of Pest Science 84: 403–408.
5- El-Rahman Salama H.S., Ismail I.A.K., Fouda M., Ebadah I., and Shehata I. 2015. Some ecological and behavioral aspects of the tomato leaf miner Tuta absoluta. Ecologia Balkanica 7(2): 35-44.
6- El-Sayed A.M., Suckling D.M., and Wearing C.H. 2006. Potential of mass trapping for long term pest management and eradication of invasive species. Journal of Economic Entomology 99: 1550–1564.
7- Kheirkhah T., Ardeh M.J., and Faridi B. 2015. Study of attractiveness of the tomato leaf miner Tuta absoluta (Lep: Gelechidae) toward artificial lights in laboratory conditions. M. Sc. Thesis in Entomology. University of Zanjan. 79pp. (In Persian with English abstract)
8- Mahmoud Y.A., Ebadah I.M.A., Abd-Elrazik A.S., TAbd-Elwahab E., and Deif S.H. 2014. Efficiency of different colored traps baited with pheromone in capturing tomato adult moth, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) during summer plantation. World Applied Sciences Journal 30(4): 406-412.
9- McLaughlin J.R., Brogdon J.E., Agee H.R., and Mitchell E.R. 1975. Effect of trap color on captures of male cabbage loopers and soybean loopers in double-cone pheromone traps. Journal of the Georgia Entomological Society 10: 174–179.
10- Shimoda M., and Honda K. 2013. Insect reactions to light and its applications to pest management. Applied Entomology and Zoology 48: 413–421.
11- Silva S.S. 2008. Fatores da biologia reprodutiva que influenciam o manejo comportamental de Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Dissertation, Universidade Federal Rural de Pernambuco. MSc. thesis: Universidade Federal Rural de Pernambuco 63p.
CAPTCHA Image