کلیدواژه‌ها = فون
گزارش شش گونه از نماتدهای dorylaimid از جنگل‌های ارسباران

دوره 33، شماره 2، تیر 1398، صفحه 143-157

10.22067/jpp.v33i2.76301

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ امین فلاحی؛ ابراهیم زاهدی اصل؛ مصطفی نیکدل


نماتدهای انگل گیاهی مزارع حبوبات و پراکنش آنها در استان کرمانشاه

دوره 32، شماره 3، مهر 1397، صفحه 339-350

10.22067/jpp.v32i3.73071

فریبا محمدی زامله؛ اکبر کارگربیده؛ رضا قادری


کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در شهرستان مشهد

دوره 30، شماره 4، دی 1395، صفحه 744-753

10.22067/jpp.v30i4.56235

پروین عباس پور؛ حسین صادقی نامقی؛ لیدا فکرت


(مقاله کوتاه پژوهشی) نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران

دوره 28، شماره 2، تیر 1393، صفحه 267-269

10.22067/jpp.v28i2.40421

محمود جغتایی؛ حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی


اولین گزارش دو گونه کنه تارتن (Acari: Tetranychidae) در ایران

دوره 26، شماره 3، مهر 1391، صفحه 343-344

10.22067/jpp.v26i3.15505

فرحناز درمیانی؛ حسین صادقی نامقی