معرفی برخی از کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان مشهد، ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کنه‌های شکارگر پیش‌استیگمات از مهمترین دشمنان طبیعی کنه‌های تارتن می‌باشند. به منظور بررسی فون کنه‌های بالاخانواده‌های Raphignathoidea، Bdelloidea و Erythraeoidea روی درختان میوه‌دانه‌دار در مناطق مختلف شهرستان مشهد نمونه‌برداری‌های متعددی در فصول زراعی سال‌های 1388 و 1389 از خاک، اندام‌های هوایی و علف‌های هرز بستر باغ‌های میوه به عمل آمد. نمونه‌ها پس از جداسازی، در لاکتوفنل شفاف‌سازی شده و از آن‌ها اسلاید میکروسکوپی تهیه گردید. در این بررسی، در مجموع 18 گونه از 15 جنس متعلق به 6 خانواده به شرح فهرست زیر شناسایی شدند که یک گونه برای فون ایران و 1۴ گونه برای فون استان خراسان‌رضوی جدید بودند که به ترتیب با ** و* مشخص شده‌اند. اسلاید های میکروسکوپی در مجموعه گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری می شوند. گونه‌های جمع‌آوری شده عبارتند از:
1. Family Bdellidae: Spinibdella cronini (Baker & Balock, 1944)*; Bdella muscorum Ewing, 1909*; Biscirus silvaticus (Kramer, 1881); Cyta lattiresris (Hermann, 1804); Bdellodes kazeruni Ostovan & Kamali, 1995*, 2. Family Cunaxidae: Cunaxa setirostris (Hermann, 1804)*; Pulaeus glebulentus Den Heyer, 1980**; Cunaxoides croceus Koch, 1838*, 3. Stigmaeidae: Ledermuelleriopsis zahiri Khanjani & Ueckermann, 2002*; Agistemus industani Gonzalez, 1965*; Stigmaeus elongatus Berlese, 1886*; Eustigmaeus anauniensis (Canestrini, 1889), 4. Raphignathidae: Raphignathus zhaoi Hu, Jing & Liang, 1995*; R. giselae Meyer & Ueckermann, 1989*, 5. Eupalopsellidae: Eupalopsellus crotovallaris Van Dis & Ueckermann, 1993*, 6. Erythraeidae: Erythraeus (Zaracarus) iranicus Saboori & Akrami, 2001*; Erythraeus (Zaracarus) kurdistaniensis Khanjani & Ueckermann, 2005*; Erythraeus (Erythraeus) garmsaricus Saboori, Goldarazana & Khajeali, 2004*.
در بین گونه‌های جمع‌آوری و شناسایی شده در این بررسی، گونه Eustigmaeus anauniensis (Canestrini, 1889) دارای بیشترین فراوانی و پراکنش جغرافیایی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Part of Predatory Mites of Superfamilies Bdelloidea, Erythraeoidea and Raphignathoidea in Pome Fruit Orchards in Mashhad Region, Iran

نویسندگان [English]

  • S. Paktinat
  • H Sadeghi Namghi
  • M. Hosseini
  • S. Hatefi
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The predatory mites of Suborder Prostigmata are important natural enemies of Spider mites. During 2009-2010, in a faunistic survey of Superfamilies Raphignathoidea, Bdelloidea and Erythraeoidea in Mashhad region (Razavi Khorasan province), different samples were taken from soil, tree foliages, crops and weeds of pome fruit orchards orchards. After clearing the mites in lactophenol fluid, the slides were made using Hoyer’s medium and then specimens were identified. In this study, a total of 18 species from 15 genera were collected and identified, of which 16 species are new records for mite fauna of Razavi Khorasan province that marked with (*). Among them, Eustigmaeus anauniensis (Canestrini, 1889) had the highest abundance and distribution. All slides are deposited in collection of Plant Protection Department, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. The list of species is as follows:
1. Family Bdellidae: Spinibdella cronini (Baker & Balock, 1944)*; Bdella muscorum Ewing, 1909*; Biscirus silvaticus (Kramer, 1881); Cyta lattiresris (Hermann, 1804); Bdellodes kazeruni Ostovan & Kamali, 1995*, 2. Family Cunaxidae: Cunaxa setirostris (Hermann, 1804)*; Pulaeus glebulentus Den Heyer, 1980**; Cunaxoides croceus Koch, 1838*, 3. Stigmaeidae: Ledermuelleriopsis zahiri Khanjani & Ueckermann, 2002*; Agistemus industani Gonzalez, 1965*; Stigmaeus elongatus Berlese, 1886*; Eustigmaeus anauniensis (Canestrini, 1889), 4. Raphignathidae: Raphignathus zhaoi Hu, Jing & Liang, 1995*; R. giselae Meyer & Ueckermann, 1989*, 5. Eupalopsellidae: Eupalopsellus crotovallaris Van Dis & Ueckermann, 1993*, 6. Erythraeidae: Erythraeus (Zaracarus) iranicus Saboori & Akrami, 2001*; Erythraeus (Zaracarus) kurdistaniensis Khanjani & Ueckermann, 2005*; Erythraeus (Erythraeus) garmsaricus Saboori, Goldarazana & Khajeali, 2004*.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fauna
  • Natural enemies
  • Prostigmata
  • Mashhad
  • Iran
CAPTCHA Image