شناسایی و تغییرات جمعیت عنکبوت‌ها (Arthropoda: Araneae)در مزارع برنج استان مازندران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده

عنکبوت‌ها جزو شکارگران فعال و کارآمد در اغلب زیست‌بوم‌ها3 بوده و در مزارع و باغات نقش مؤثری در کنترل آفات مختلف ایفا می‌نمایند. فون این گروه از بندپایان در سال‌های 1384 تا 1388 و تغییرات جمعیت و فعالیت آن‌ها طی سال‌های 1384 و 1385 در شالیزارهای مازندران مورد بررسی قرار‌گرفت. پنجاه و سه گونه عنکبوت متعلق به 44 جنس از مزارع برنج مازندران جمع‌آوری و شناسایی شدند که از این تعداد، پنج‌گونه‌ شامل Dysdera aculeata Kroneberg ، Harpactea babori (Nosek)، Pardosa hortensis (Thorell)، Pardosa paludicola (Clerck) وTedia oxygnatha Simon برای فون ایران جدید می‌باشند. بررسی‌های انجام‌شده در رابطه با تعیین تراکم دستجات تخم عنکبوت‌ها روی ارقام مختلف برنج (شامل طارم، فجر، خزر، شفق، تابش، ساحل، ندا، پویا و کادوس)در خزانه‌ها نشان داد که بیشترین تراکم دستجات تخم عنکبوت‌ها روی رقم‌های طارم، فجر و خزر و کمترین تراکم روی رقم تابش وجود داشت. تراکم دستجات تخم در مناطق مختلف مازندران (شامل سوادکوه، بابلسر، محمود آباد، بابل، فریدون‌کنار، ساری، نور و آمل) دارای تفاوت معنی‌داری بودند، به طوری‌که بالاترین تراکم در مناطق ساری و آمل و پایین‌ترین تراکم در منطقه‌ی نور به‌دست آمد. نتایج پژوهش حاضر در رابطه با تغییرات جمعیت عنکبوت‌ها در مزارع برنج نشان داد که انبوهی جمعیت این شکارگران در طول فصل زراعی با گذشت زمان به تدریج افزایش می‌یابد، اما کاربرد حشره‌کش‌ها در شالیزارها باعث تلفات شدیدی در جمعیت آن‌ها می‌گردد. همچنین بر اساس نمونه‌برداری‌های انجام شده در ساعات مختلف روز، اوج فعالیت این بندپایان در ساعات 10 صبح و 18 عصر و کمترین فعالیت در ساعت 12 ظهر تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fauna and Population Fluctuations of Spiders (Arthropoda: Araneae) in Rice Fields of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghahari 1
  • Mehrdad Amooughlitabari 2
چکیده [English]

Spiders are the powerful and efficient predators in almost all ecosystems which have effective role in different pest control. The fauna of these arthropods was surveyed during 2005-2009, and their population fluctuations and activities were studied in Mazandaran paddy fields in 2005-2006. A total of 53 spider species of 44 genera were collected and identified from paddy fields of Mazandaran province. Of these, five species including, Dysdera aculeata Kroneberg, Harpactea babori (Nosek), Pardosa hortensis (Thorell), Pardosa paludicola (Clerck) and Tedia oxygnatha Simon were new records for Iran fauna. The results of determining the egg masses' densities on different rice varieties (including, Tarom, Fajr, Khazar, Shafagh, Tabesh, Sahel, Neda, Pouya, and Kadus) indicated that the highest egg density was obtained on the varieties Tarom, Fajr, and Khazar and the lowest one on Tabesh. Also, the egg masses' density was significantly different in different locations of Mazandaran (including, Savadkooh, Babolsar, Mahmood-Abad, Babol, Fereydon-Kenar, Sari, Nour, Amol); the highest population density was observed in Sari and Amol and the lowest density in Nour. The results of population fluctuations of spiders in paddy fields indicated that the population density was increased through the crop season (April-August), but insecticides’ application decreases the density severely. Also the population dynamics of spiders was significantly different during the days, and the highest density was obtained in 10 a.m. and 18 p.m. and the lowest was 12 because of warmer weather condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Population fluctuation
  • Fauna
  • Spider
  • Mazandaran
  • Araneae