(مقاله کوتاه پژوهشی) نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در مطالعه فونستیک پشه های گالزا(Cecidomyiidae) در شهرستان های اسفراین، جغتای و جوین در سال 1391 نمونه هایی از سه گونه به نام های Clinodiplosis cilicrus Kiefer 1889 ، Asphondylia anatolica Skuhrava1998 وLasioptera carophila Low 1874 به ترتیب از گال های موجود روی گیاه خارلته Cirsium arvense (L.))، گون (Astragalus sp.) و هویج وحشی ( Dacus carota L.) جمع آوری و تعیین هویت گردیدند. وجود هر سه گونه در ایران برای اولین بار گزارش می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brief Report )First record of Three Cecidomyiid Gall Midges (Dipteral: Cecidomyiidae) from Iran

نویسندگان [English]

  • H. Sadeghi Namaghi
  • M. Hosseini
چکیده [English]

In a faunistic survey of Cecidomyiid gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) in Isfraeen, Joghatai, and Jovein regions (North Khorasan province) in 2012, three species, Clinodiplosis cilicrus Kiefer 1889, Asphondylia anatolica Skuhrava1998 and Lasioptera carophila Low 1874 were collected and identified from galls on Cirsium arvense (L.), Astragalus sp. and Dacus carota L. respectively. These three species are being reported for the first time from Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diptera
  • Fauna
  • Gall midges
  • Plant galls
CAPTCHA Image