مقاله کوتاه پژوهشی اولین گزارش سن‎هایGeocoris acuticeps Sign. و Plinthisus longicollis Fieb. از خانواده‎ی Lygaeidae برای فون ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی

چکیده

خانواده‎ی Lygaeidae با بیش از 4000 گونه‎ی شناخته شده در جهان یکی از بزرگ‎ترین خانواده‎های ناجوربالان بوده و دارای بیشترین تنوع زیستی می‎باشد. در این تحقیق نمونه‎هایی از چند گونه از این‎ سن‎ها در نواحی مختلف شهرستان رفسنجان (استان کرمان) جمع‎آوری شد. در تشخیص نمونه‎ها از کلیدهای شناسایی مختلف استفاده شد و تأیید نهایی هویت نمونه‎ها توسط دکتر رانو اینو لیناووری در فنلاند صورت پذیرفت. در میان گونه‎های جمع‎آوری شده گونه‎های Geocoris acuticeps Sign. و Plinthisus longicollisFieb. برای اولین دفعه از ایران گزارش می‎شوند. این گونه‎ها به‎ترتیب متعلق به زیرخانواده‎‌های Geocorinae و Rhyparochrominae می‎باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First Report of Two Lygaeids, Geocoris acuticeps Sign. and Plinthisus longicollis Fieb. In Fauna Iran

نویسندگان [English]

  • N. Zeinaddini Memand
  • mehdi modarres awal
  • J. Karimi
چکیده [English]

Lygaeids is a family of Heteroptera with more than 4000 known species in the world as one of the biggest true bug families with diverse habitats. In this research, some specimens of Lygaeidae from different districts of Rafsanjan (Kerman province) were collected. Species identification was based on different identification keys and the final confirmation was done by Dr. Rauno E. Linnavuori in Finland. Among the collected species, Geocoris acuticeps Sign. and Plinthisus longicollis Fieb., are recorded here for Iran as first reports. These species belong to the Geocorinae and Rhyparochrominae subfamilies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lygaeidae
  • Fauna
  • Rafsanjan
  • Iran
CAPTCHA Image