کلیدواژه‌ها = کنترل بیولوژیک
تعداد مقالات: 17
11. تأثیر آلاینده سرب بر رشد، نمو، تولید و کارآیی تله و ترشح پروتئاز Arthrobotrys oligospora

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 361-366

10.22067/jpp.v28i3.20852

حدیث مصطفی نژاد؛ نوازاله صاحبانی؛ فاطمه ناصری نصب؛ سارا سیاهپوش


12. ارزیابی تراکم و ویژگی های رویشی علف های هرز برنج (Oryza sativa L.) در کشت تلفیقی برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 376-386

10.22067/jpp.v28i3.22927

محمد غروی بایگی؛ همت اله پیردشتی؛ ارسطو عباسیان؛ قاسم آقاجانی مازندرانی


13. )گزارش کوتاه پژوهشی( اولین گزارش وجود گونه Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) درایران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 434-436

10.22067/jpp.v28i3.27134

ارش هنرمند؛ حسین صادقی نامقی؛ لیدا فکرت