نویسنده = قربانعلی اسدی
اثر تنش‌های شوری و خشکی بر رویش جوانه‌های ریزوم گیاهArundo donax L. در شرایط دمایی مختلف

دوره 36، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 481-498

10.22067/jpp.2022.76744.1092

محسن الهی نژاد؛ قربانعلی اسدی؛ رضا توکل افشاری


ارزیابی شاخص‌های رقابتی و کارایی کشت مخلوط پنبه- چغندر علوفه‌ای در شرایط تداخل علف هرز

دوره 35، شماره 3، آبان 1400، صفحه 373-387

10.22067/jpp.2021.32834.0

مهدی راستگو؛ قربانعلی اسدی؛ عبدالله درپور سرخ سرایی؛ سلمان رحیمی


سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ علف هرز تاج خروس و بررسی اثر آنتی‌باکتریایی

دوره 32، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 139-146

10.22067/jpp.v31i4.64232

یاسر نیک پرست؛ رضا قربانی؛ حسین احمدزاده؛ قربانعلی اسدی


تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص‌های رشد گونه‌ها و عملکرد در مزرعه سویا

دوره 31، شماره 3، آذر 1396، صفحه 396-408

10.22067/jpp.v31i3.52862

حبیبه سلطانی؛ علی قنبری؛ مهدی راستگو؛ قربانعلی اسدی


ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.)

دوره 30، شماره 3، آذر 1395، صفحه 468-480

10.22067/jpp.v30i3.45898

امیرحسین ناظمی؛ قربانعلی اسدی؛ رضا قربانی


ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.)

دوره 29، شماره 3، آذر 1394، صفحه 400-411

10.22067/jpp.v29i3.34878

رضا قربانی؛ سرور خرم دل؛ قربانعلی اسدی؛ روح اله آفریکان


تصویرجلد نشریه

دوره 28، شماره 3، آذر 1393

10.22067/jpp.v28i3.44524

قربانعلی اسدی