نویسنده = غلامحسین مروج
معرفی چهار گونه ی جدید زنبور پارازیتوئید از خانواده ی Eulophidae روی درخت زبان گنجشک از ایران

دوره 30، شماره 3، آذر 1395، صفحه 537-540

10.22067/jpp.v30i3.43562

فاطمه خنده رو؛ غلامحسین مروج؛ حسین صادقی نامقی؛ لیدا فکرت


بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگرهای آن در مشهد

دوره 30، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 164-173

10.22067/jpp.v30i1.45882

مهناز کیخسروی؛ حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی؛ غلامحسین مروج


مقایسه آلودگی هفت واریته ی مختلف پنبه به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در منطقه کاشمر

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-17

10.22067/jpp.v27i1.22148

سعیده سرباز؛ غلامحسین مروج؛ محمد سیرجانی؛ سعید هاتفی