کلیدواژه‌ها = عصاره گیاهی
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ علف هرز تاج خروس و بررسی اثر آنتی‌باکتریایی

دوره 32، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 139-146

10.22067/jpp.v31i4.64232

یاسر نیک پرست؛ رضا قربانی؛ حسین احمدزاده؛ قربانعلی اسدی