کلیدواژه‌ها = ریخت‌شناسی
شناسایی اندوفیت‌های قارچی در کشت هوازی برنج استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22067/jpp.2023.78347.1100

زینب زارع رحمت اباد؛ سیداسماعیل رضوی؛ کامران رهنما؛ عبدالحسین طاهری؛ جاوید قرخلو


شناسایی چهار گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده Tylenchidae در مزارع سیب‌زمینی منطقه فریدن استان اصفهان

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 11-24

10.22067/jpp.2021.31223.0

حمیدرضا معروفی معروف آباد؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی


نماتدهای انگل گیاهی مزارع حبوبات و پراکنش آنها در استان کرمانشاه

دوره 32، شماره 3، آذر 1397، صفحه 339-350

10.22067/jpp.v32i3.73071

فریبا محمدی زامله؛ اکبر کارگربیده؛ رضا قادری


شناسایی مولکولی و تعیین پاتوتیپ‌های مهاجم جدید بیماری‌زا maculansLeptosphaeria عامل شانکر ساقه کلزا درشمال ایران

دوره 31، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 296-311

10.22067/jpp.v0i0.58948

زهرا وکیلی زارج؛ کامران رهنما؛ سعید نصرالله نژاد؛ احد یامچی