کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
سنجش دگرآسیبی برخی از گیاهان با استفاده از روش ساندویچ

دوره 32، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 91-99

10.22067/jpp.v32i1.62135

سمیه امینی؛ خدایار همتی؛ حسن نوروزی


سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum carvi) روی شب‌پره مینوز برگ گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)

دوره 31، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 172-178

10.22067/jpp.v31i1.51361

سمیرا گودرزوند چگینی؛ حبیب عباسی پور؛ جابر کریمی؛ علیرضا عسکریان زاده


حساسیت سوسک کلرادوی سیب زمینیLeptinotarsa decemlineata (Say) (Col:Chrysomelidae) به اسانس و ترکیبات عمده چند گیاه دارویی

دوره 29، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 238-249

10.22067/jpp.v29i2.33809

اکرم تقی زاده ساروکلایی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ جواد هادیان