جداسازی ژن‌های کاندید در میانکنش میزبان- گل جالیز (Phelipanche aegyptiaca) با استفاده از روش پیمایش ژنوم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران

چکیده

گیاه گل­جالیز مصری (P. aegyptiaca) یکی از مهمترین گونه‌های انگلی می‌باشد که خسارت پنهان آن به انواع گیاهان زراعی از طریق جذب آب و مواد غذایی از ریشه گیاه میزبان، بسیار قابل توجه است. مرحله اتصال مکینه انگل به میزبان، مهم­ترین مرحله برای مطالعه مولکولی میانکنش انگل-میزبان است. با گسترش روش­های توالی­یابی NGS و مطالعات ترنسکریپتوم، اطلاعات مهمی از مراحل رشدی و میانکنش گیاهان انگلی با میزبان در دسترس قرار گرفته است. برای روشن شدن راهبردهای مولکولی کلیدی این فرایند، داده‌های RNA-Seq موجود در پایگاه داده پروژه ژنوم گیاهان انگلی (http://ppgp.huck.psu.edu) آنالیز شد. آنالیز داده­های ترنسکریپتوم مربوط به مرحله اتصال به میزبان به عنوان مرحله مهم در فرایند انگلی شدن، منجر به شناسایی رونوشت­هایی با افزایش بیان در این مرحله گردیده است. از بین رونوشت‌های شناسایی شده احتمالی با کارکرد نامشخص، چهار رونوشت که بیشترین سطح بیان را در مرحله اتصال به میزبان داشتند در این مطالعه بطور دقیق­تری بررسی شدند. برای تشخیص نقش احتمالی این رونوشت‌ها در فرایند انگلی شدن گل جالیز، جهت دستیابی به توالی کامل­تر از روش پیمایش ژنوم استفاده شد. 587 جفت باز به توالی رونوشت Oa424 و 165 جفت باز به توالی رونوشت Oa1635 اضافه گردید. بررسی­ها نشان داد توالی کامل رونوشت Oa424 و بخشی از توالی Oa1635 به روش پیمایش ژنوم جداسازی شده است. تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی توالی‌های کامل Oa424 و Oa1635، تشابه با پروتیئن­های با فعالیت ترانسپوزاز را نشان دادند. با توجه به نقش تنظیمی پروتئین‌های دارای دامین ترانسپوزاز به نظر می‌رسد احتمالا این دو رونوشت نقش تنظیمی در فرایند انگلی شدن دارند. همچنین با توجه به وجود سیگنال پپتید در این توالی­ها، احتمالا این دو رونوشت پروتئین­های ترشحی را کد می­کنند که در میانکنش انگل-میزبان از اندام مکنده ترشح می­شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation of Candidate Genes in Host- Phelipanche aegyptiaca Interaction by Genome Walking

نویسندگان [English]

 • M.R. Rezaei 1
 • A. Mirshamsi Kakhki 1
 • A.R. Seifi 2
1 Dept. of Biotechnology and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University, Mashhad, IRAN
2 Dept. of Biotechnology and Plant Breeding , Faculty of Agriculture, Ferdowsi University, Mashhad, IRAN
چکیده [English]

Introduction
 Broomrape (Phelipanche aegyptiaca) is one of the most important plant parasitic species which causes significant yield loss of different crops by colonizing roots and uptaking nutrients from the host plants. Haustoria attachment stage is the most important stage to study molecular mechanism of plant-parasite interaction. Identifying key genes in haustoria attachment stage may reveal novel strategies to control Broomrape. Transcriptome studies by Next-generation (high throughput, deep) sequencing have become an important tool in the molecular biology of plants in recent years. All stage-specific RNA-seq data are available on the plant parasite genome project database (http://ppgp.huck.psu.edu). Differential gene expression in haustoria attachment stage can detect candidate parasitism genes and contribute to understanding molecular basis of plant-parasite interaction. This information may reveal novel genetic strategies such as HIGS to control Phelipanche aegyptiaca efficiently.
Materials and Methods
Analysis of Transcriptome data from the plant parasite genome project database (http://ppgp.huck.psu.edu) at Haustoria attachment stage and imbibed seed stage  revealed 391 gene transcripts with differential expression in these stages (unpublished data). Among these transcripts, four transcripts with unknown functions were detected with a high fold change in expression in the haustoria attachment stage. In order to predict possible roles of these transcripts in broomrape-host interactions, we used genome walking method to extend these transcripts. DNA was extracted from Phelipanche aegyptiaca stem using CTAB method. The quantity and quality of DNA samples were determined using the NanoDrop and agarose gel electrophoresis. DNA was digested by four restriction enzymes, DraI, EcoRV, StuI, PvuII. Four DNA libraries were purified using SDS protocol and ligated to GenomeWalker Adaptor (GenomeWalker Adaptor 1 and GenomeWalker Adaptor 2). Gene specific primers (GSPs) were designed using Primer3plus for Oa548, Oa3391, Oa1635, Oa424 transcripts. Primary PCR was done using gene-specific primer 1 (GSP1) and adaptor primer 1 (AP1). 1 µl of each primary PCR were diluted into 49 µl of deionized water. Diluted primary PCR products were used as template for Secondary PCR. Primary PCR was done to amplify the unknown sequence using gene-specific primer 2 (GSP2) and adaptor primer 2 (AP2). Secondary PCRs desired bands were extracted form agarose gel using Genet Bio k-8000 kit. Extracted products were ligated to pTG19-T vector. Recombinant vectors were cloned to Escherichia coli competent cells using heat shock procedure and then cultured on LB plates. Colonies that contain recombinant vectors were detected using blue-white screening. Colony PCR was done to confirm the presence of inserted sequences. Selected colonies were incubated in 37C in LB media containing 100 microgram per ml Ampicillin. Plasmid extraction was done by Silica procedure. After sequencing by M13F and M13R, complete sequences were assembled using CAP contig assembly software. Fgenesh online software was used to predict gene structure by selecting Arabidopsis thaliana as organism. Gene prediction was done by AUGUSTUS. Complete sequences were more analyzed using Blast, CDD, Phobius prediction, HMMER, InterProScan.
Results and Discussion
In this study we successfully extended the genomic sequences for two candidate transcript that showed increase expression in attachment stage. The sequence of Oa1635 and Oa424 transcripts was extended from the end of the 5`using the genome-walking method to determining the DNA sequence of unknown flank genomic regions and study the role of these sequences in plant-parasite interaction. Using this technique, 587bp and 165bp of new DNA sequences were obtained for Oa424 and Oa163, respectively. Analysis of homology using BLASTX algorithm for Oa424 showed 71.57% similarity (e-value: 2e-41) with unknown protein (XP_011081407.1) containing the transposase domain. Also, the results of CDD tool predicted the DDE_Tnp_ISL3 domain in position between 257 and 466 bp (e-value: 7.31e-14). For Oa1635 transcript, the results of homology analysis using BLASTX algorithm showed 72.73% (2e-9) similarity with retrovirus-related polyprotein sequence from transposon tnt 1-94 (GFP84907.1). As the regulatory function of proteins with mutant-like transposase domains, the two transcripts Oa424 and Oa1635 may play a key role in haustoria development and plant-parasitic interaction. Signal peptides have observed in these sequences suggesting that these transcripts encodes secretory proteins from haustoria to plant-parasite interaction.
Conclusion
Bioinformatics analysis on extended sequence, identified transposase domains which may have regularity role in parasitic process such as haustoria development or penetration. These genes may play important roles in plant-parasite interaction and developing molecular strategies to control this parasitic plant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genome walking
 • Plant parasite
 • Transcriptome
 1. Alakonya, A., Kumar, R., Koenig, D., Kimura, S., Townsley, B., Runo, S., Garces, H.M., Kang, J., Yanez, A., David-Schwartz, R., Machuka, J., & Sinha, N. (2012). Interspecific RNA Interference of SHOOT MERISTEMLESS-Like Disrupts Cuscuta pentagona Plant Parasitism. The Plant Cell 24(7): 3153-3166. https://doi.org/10.1105/tpc.112.099994.
 2. Aravind, L., Iyer, L. M., Balaji, S., & Babu, M.M. (2006). The natural history of the WRKY–GCM1 zinc fingers and the relationship between transcription factors and transposons. Nucleic Acids Research 34(22): 6505-6520. https://doi.org/1093/nar/gkl888.
 3. Bundock, P., & Hooykaas, P. (2005). An Arabidopsis hAT-like transposase is essential for plant development. Nature 436(7048): 282-284. https://doi.org/1038/nature03667.
 4. Chai,, Zhu, X., Cui, H., Jiang, C., Zhang, J., & Shi, L. (2015). Lily Cultivars Have Allelopathic Potential in Controlling Orobanche aegyptiaca Persoon. PloS one 10(11): e0142811. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142811.
 5. Delavault, P. (2015). Knowing the Parasite: Biology and Genetics of Orobanche. Helia 38(69): 15-29. https://doi.org/10.1515/helia-2014-0030.
 6. Doyle, J. (1991) DNA Protocols for Plants. 283-293. In: Hewitt, G.M., Johnston, A.W.B. and Young, J.P.W. (Eds.) Molecular Techniques in Taxonomy, Springer, Berlin, Heidelberg.
  https://doi.org/10.1007/978-3-642-83962-7_18.
 7. Govindarajulu, M., Epstein, L., Wroblewski, T., & Michelmore, R.W. (2015). Host‐induced gene silencing inhibits the biotrophic pathogen causing downy mildew of lettuce. Plant Biotechnology Journal, 13(7): 875-883. https://doi.org/10.1111/pbi.12307.
 8. Gressel, J., Hanafi, A., Head, G., Marasas, W., Obilana, A.B., Ochanda, J., & Tzotzos, G. (2004). Major heretofore intractable biotic constraints to African food security that may be amenable to novel biotechnological solutions. Crop protection 23(8): 661-689. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2003.11.014.
 9. Grimm, S., & Voß-Neudecker, F. (2003). High-purity plasmid isolation using silica oxide. p. 83-87. In Casali & A. Preston (Eds.) E. coli Plasmid Vectors. Humana Press.
 10. Joel, D., Hershenhorn, J., Eizenberg, H., Aly, R., Ejeta, G., Rich, P., & Rubiales, D. (2007). Biology and management of weedy root parasites. Horticultural Reviews 33: 267-349. https://doi.org/10.1002/9780470168011.ch4.
 11. Koch, A., & Kogel, K.H. (2014). New wind in the sails: Improving the agronomic value of crop plants through RNAi-mediated gene silencing. Plant Biotechnology Journal 12(7): 821-831. https://doi.org/1111/pbi.12226.
 12. Leoni, C., Volpicella, M., De Leo, F., Gallerani, R., & Ceci, L.R. (2011). Genome walking in eukaryotes. The FEBS Journal 278(21): 3953-3977. https://doi.org/10.1111/j.1742-4658.2011.08307.x.
 13. Li, J.-F., Li, L., & Sheen, J. (2010). Protocol: a rapid and economical procedure for purification of plasmid or plant DNA with diverse applications in plant biology. Plant Methods 6(1): 1. https://doi.org/1186/1746-4811-6-1.
 14. Lin, R., Ding, L., Casola, C., Ripoll, D.R., Feschotte, C., & Wang, H. (2007). Transposase-derived transcription factors regulate light signaling in Arabidopsis. Science 318(5854): 1302-1305. https://doi.org/10.1126/science.1146281.
 15. Moon, D.C., Choi, C.H., Lee, S.M., Lee, J.H., Kim, S.I., Kim, D.S., & Lee, J.C. (2012). Nuclear Translocation of Acinetobacter baumannii Transposase Induces DNA Methylation of CpG Regions in the Promoters of E-cadherin Gene. PloS One 7(6): e38974. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0038974.
 16. Sambrook, J., & Russell, D. W. (2006). The inoue method for preparation and transformation of competent coli:“ultra-competent” cells. Csh Protoc 2006(1): 10-1101.
 17. Singh, H.P., Batish, D.R., & Kohli, R.K. (2006). Handbook of Sustainable Weed Management: Taylor & Francis. https://doi.org/10.1201/9781482293593.
 18. Tang, W., Wang, W., Chen, D., Ji, Q., Jing, Y., Wang, H., & Lin, R. (2012). Transposase-derived proteins FHY3/FAR1 interact with phytochrome-interacting factor1 to regulate chlorophyll biosynthesis by modulating during deetiolation in The Plant Cell 24(5): 1984-2000. https://doi.org/10.1105/tpc.112.097022.
 19. Tomilov, A.A., Tomilova, N.B., Wroblewski, T., Michelmore, R., & Yoder, J.I. (2008). Trans-specific gene silencing between host and parasitic plants. The Plant Journal 56(3): 389-397. https://doi.org/1111/j.1365-313x.2008.03613.x.
 20. Wang, Z., Gerstein, M., & Snyder, M. (2009). RNA-Seq: a revolutionary tool for transcriptomics. Nature Reviews Genetics 10: 57. https://doi.org/10.1038/nrg2484.
 21. Yang, Z., Wafula, E.K., Honaas, L. A., Zhang, H., Das, M., Fernandez-Aparicio, M., & Der, J.P. (2014). Comparative transcriptome analyses reveal core parasitism genes and suggest gene duplication and repurposing as sources of structural novelty. Molecular Biology and Evolution 32(3): 767-790. https://doi.org/10.1093/molbev/msu343.
 22. Yoder, J.I., Gunathilake, P., Wu, B., Tomilova, N., & Tomilov, A.A. (2009). Engineering host resistance against parasitic weeds with RNA interference. Pest Management Science 65(5): 460-466. https://doi.org/1002/ps.1696.

 

CAPTCHA Image