(مقاله کوتاه پژوهشی)بررسی تغییرات فصلی جمعیت سوسک چوبخوار Chrysobothris affinis (Col., Buprestidae) روی درختان برهان فضای سبز در اهواز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تغییرات فصلی جمعیت Chrysobothris affinis Mén. (Col., Buprestidae) از 1388 تا 1390 روی درختان برهان در فضای سبز شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری به صورت ماهیانه انجام شد. در هر نوبت نمونه برداری تعداد ده اصله درخت به صورت کاملاً تصادفی انتخاب گردیدند و از نظر وجود علائم فعالیت آفت، مورد بررسی قرار گرفتند. در صورت وجود علائم فعالیت آفت روی شاخه و ساقه درختان انتخاب شده، پوسته درخت برداشته و تعداد هر کدام از مراحل تخم، لارو و شفیره ی آفت شمارش و ثبت گردید. برای پایش جمعیت و تعیین زمان ظهور حشرات کامل از تله میله ای چسبنده قرمز استفاده شد. نتایج نشان داد که این آفت دارای دو نسل در سال می باشد. اوج جمعیت تخم، لارو، شفیره و حشرات کامل این آفت به ترتیب اواسط آبان، اواسط آبان، اوایل فروردین و اواسط تیر (به ترتیب با تراکم متوسط 1، 6/0، 8/2 و 33/0 به ازای هر درخت) بود. دوره ظهور و تخم ریزی حشرات کامل بسیار طولانی و تا شش ماه به طول انجامید. با توجه به ویژگی های زیستی مشاهده شده این آفت از جمله خروج تدریجی و طولانی مدت بالغین و فعالیت مراحل نابالغ در زیر پوسته درختان میزبان، امکان به کارگیری حشره کش های تماسی علیه این آفت وجود ندارد و این کار تنها موجب آلودگی محیط شهری و تهدید سلامت شهروندان خواهد گردد. استفاده از روش های زراعی مانند تقویت آبیاری و کوددهی و انجام هرس مناسب از راهکارهای جایگزین پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(Brief report) Population Fluctuations of Wood Boring Beetle Chrysobothris affinis (Col., Buprestidae) on Albezia lebeck in Ahvaz landscapes

نویسندگان [English]

  • F. Yarahmadi
  • A. Rajabpour
  • A.A. Seraj
چکیده [English]

The wood boring beetle, Chrysobothris affinis is the most destructive pest of Albezia lebeck in landscape of Ahwaz. Population fluctuations of the pest were investigated on Albezia lebbeck in Ahwaz landscape during 2010 - 2011. Sampling was monthly performed. In each sampling date, ten trees were randomly chosen and damage symptoms of the pest were monitored. When damage symptoms observed in stem and trunk of the selected trees, tree's bark was removed and numbers of each life stage including egg, larva and adult of this pest were recorded. Red sticky stocks was used for monitoring emergence of adult beetles. Result showed that the pest has two generations a year. Population peaks of egg, larva, pupa and adult stages of this pest were observed in early November, early November, late March, early July, respectively. Adult emergence and egg laying period of the pest were long and lasted six months. Regarding some biological characters of the pest such as long period of adult's emergence and cryptic nature of immature activity under tree's bark, contact insecticides could not be applied against different life stages of the pest and the application just may cause contamination of urban environment and threat of citizens health. Cultural strategies such as enhancement of irrigation and fertilization, and suitable pruning were recommended as alternative control methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Woodborer pests
  • Population fluctuations
  • Urban green landscape
CAPTCHA Image