اثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف‌هرز مهاجم خربزه وحشی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی

چکیده

به منظور بررسی اثر متقابل دما و شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه خربزه وحشی (Cucumis melo) آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل 4 سطح دمایی ( 25 ،30، 35 و 40 درجه سانتی‌گراد) با 5 سطح شوری (0، 2/0-،4/0-، 6/0-، 8/0- ، 1- و 2/1 -مگاپاسگال) بود. صفاتی همچون سرعت و درصد جوانه زنی، طول ساقه‌چه و ریشه‌چه، شاخص بنیه گیاهچه (SVI)6 ، محتوی سدیم و میزان جذب آب توسط گیاهچه‌ها بررسی شد. سرعت جوانه زنی در دماهای 30 و 35 درجه سانتی‌گراد بیشتر از دماهای 25 و 40 درجه سانتی گراد بود. طول ساقه‌چه و ریشه‌چه و شاخص بنیه گیاهچه در دماهای 30 و 35 درجه سانتی گراد بیشتر بود. نتایج نشان داد در دمای 35 درجه سانتیگراد و غلظت NaCl 8/0- مگاپاسگال درصد جوانه زنی نزدیک به 80 درصد بود. با افزایش غلظت نمک NaCl جوانه زنی، رشد گیاهچه و میزان جذب آب محدود شد، ولی محتوای سدیم در گیاهچه‌ها افزایش یافت. مقایسات میانگین صفات اندازه‌گیری شده، نشان داد بین غلظت‌های مختلف شوری تفاوت معنی‌داری وجود داشت، این موضوع بین دماهای 25 و 40 درجه سانتی گراد با دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد بیشتر نمایان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Salinity and Temperature on Germination, Seedling Growth, Na and Water Content Characteristics of the Wild Melon (Cucumis melo)

نویسندگان [English]

  • S. Sohrabi
  • A. Ghanbari
  • Mohammad hasan rashed
  • M. Nassiri Mahalati
  • J. Gherekhloo
چکیده [English]

In order to study the interaction of temperature and salinity on seed germination and seedling growth of Cucumis melo a factorial experiment was conducted based on CRD with four replications. The factors included four temperature levels (25, 30, 35 and 40 °C) and five salinity levels (0, -0.2, -0.4, -0.6 and -0.8 MPa). Germination rate and percentage, shoot length, root length, seedling vigor index (SVI), Na content and water content were evaluated at the end of trial. The results indicated that germination percentage was 80% at 35°C and -0.8 MPa of salinity, germination rate in 30 and 35°C was more than that in 25 and 45°C. Shoot length, root length and seedling vigor index were greater at 30 and 35°C. Increasing NaCl concentration limited germination, seedling growth and water content, but increased Na content. Comparison of studied traits means showed that there were a significant difference between different salinity concentrations; this difference was more obvious between 25 and 40 °C compared to 30 and 35°C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seedling vigor index (SVI)
  • Water uptake
  • Shoot length
  • Root length
CAPTCHA Image