(مقاله کوتاه پژوهشی)اولین گزارش خسارت حلزون گیاهچه‌خوارSuccinea putris L. (Mullousca:Pulmonata:Succineidae) از خزانه‌های برنج مازندران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده

حلزون گیاهچه‌خواربرنجSuccinea putris L. (Mullousca:Pulmonata:Succineidae) در سال 1384 از خزانه های برنج استان مازندران جمع آوری گردید. این گونه با تغذیه از برگ نشاهای برنج یکی دیگر از آفات گیاهچه های برنج در خزانه ها می باشد. علائم تغذیه در مراحل اولیه با ایجاد سوراخ های مدور و ممتد و بی رنگ روی پهنک برگ و نهایتا موجب قطع کامل آن می شود. این حلزونها در خزانه ها با تراکم بالا موجب از دست رفتن تعداد زیادی نشا و در نتیجه افت کمی تولید خزانه خواهند شد. اگرچه این گونه قبلا در بررسی فون حلزون های مزارع برنج جمع آوری و شناسایی گردیده است مع الوصف در خصوص خسارت آن در خزانه های برنج برای نخستین بار از مازندران گزارش می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(Brief report) The First Report Damage of Succinea putris L. (Mullousca:Pulmonata: Succineidae) From Mazandaran Rice Nurseries

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Amooughlitabari
  • E. Ahmadi
چکیده [English]

Succinea putris L. (Mullousca: Pulmonata:Succineidae) were collected from the rice nurseries in Mazandaran province during 2005. This species by feeding on rice seedlings leaves is another pest of growing rice in nursery. Symptoms of early feeding are a row of circular continuous holes on lamina and eventually led to leave loss.The high density of snails in the nursery cause loss of large number of transplants and decrease in product quantity. Although this species already in snail fauna investigation of rice fields were collected and identified but it`s damage to rice is reported for the first time in Mazandaran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Rice
  • Nursery
  • Succinea putris
  • Damage
CAPTCHA Image