تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

در مطالعه حاضر 81 نمونه متعلق به 13 گونه مختلف از جنس مریافیلوم مورد بررسی قرار گرفت که از مناطق بین ژنی هسته ای ITS1 و ITS2، مناطق کلروپلاستی matK، rbcL و trnH-psbA برای تشخیص گونه های بومی و مهاجم متعلق به این جنس استفاده گردید. نتایج نشان داد که توالی ITS1 و ITS2با اینکه حاوی جایگاه های متغیر متعددی بودند که باعث تفکیک گونه ها از همدیگر شدند ولی به دلیل درصد تکثیر پایین آنان در میان نمونه های مورد بررسی به‌عنوان بارکد مناسب انتخاب نشدند. اگرچه matK درصد تکثیری بالائی داشت ولی به دلیل وجود ساختار ثانویه در توالی این ژن و همچنین طول بلند آن توالی یابی مناسب آن ممکن نگردید. بر اساس نتایج به‌دست آمده در این مطالعه منطقه غیر کدکننده trnH-psbA و قسمتی از منطقه کدکننده ژن rbcL بخاطر دارا بودن درجه عمومیت بالای تکثیر و نیز قدرت بالای تفکیک در بین گونه های مورد بررسی مریافیلوم، به‌عنوان بارکد ایده آل برای تشخیص گونه های مریافیلوم معرفی شدند. بنظر می رسد که سرمایه گذاری روی تکنیک بارکدگذاری DNA می تواند ابزار قوی برای تشخیص و تفکیک نمونه های گیاهی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد. بویژه زمانیکه از لحاظ مورفولوژیکی تشخیص گونه ها از یکدیگر مشکل باشد می توان از بارکدگذاری DNA بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discrimination of the Invasive Plant Species, Myriophyllum spp., From Native Relatives Using DNA Barcoding

نویسندگان [English]

 • R. Ghahramanzadeh
 • S. H. Marashi
 • C. Van De Wiel
 • S. Malekzadeh
 • Farajollah Shahriari
 • R. Smulders
ferdowsi universiti of Mashhad
چکیده [English]

This study included 81 samples which belonged to 13 speices from Myriophyllum genus. Both nrDNA ITS1 and ITS2 and cpDNA matK, rbcL and trnH-psbA loci were used for diagnose of invasive from native plant. The nrDNA ITS1and ITS2 data proved highly variable and could differentiate between all but had low PCR amplification success,based on these result they would not recommend as a suitable barcode in Myriophyllum genus. Although matK had high amplification success but had low sequencing success which could not be ideal barcode among studied species. Based on result Non-coding trnH-psbA spacer region and a portion of the coding rbcL gene are recommended as ideal barcode that provide the necessary universality and species discrimination among Myriophyllum species. a limited investment in DNA barcoding can generate an identification tool for plant material, specifically useful for cases where morphology is inadequate to assess species identity

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chloroplast loci
 • Non-coding spacer
 • ITS1
 • ITS2
 • matk
 • rbcL
 • trnH-psbA
CAPTCHA Image