اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae)) ( diadema (Latreille, 1809 Anthidium از ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در مقایسه با مطالعات متعدد انجام گرفته در سایر کشورها اطلاعات درباره فون زنبورهای بالاخانواده Apoidea در ایران اندک است. طی یک بررسی فونستیک، زنبورهای گرده‌افشان مرتبط با یونجه در مناطق چناران و مشهد در سال 1389 مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی تعداد زیادی نمونه از این بالاخانواده جمع آوری و شناسایی گردید. در میان گونه های شناسایی شده، گونه (diadema (Latreille, 1809 Anthidium برای اولین بار از ایران گزارش می شود. شناسایی تمامی گونه‌ها توسط دکتر چارلز میچنر (موزه تاریخ طبیعی دانشگاه کانزاس آمریکا) تأیید شده است.

واژه‌های کلیدی: حشرات گرده افشان، ثبت جدید، ایران

عنوان مقاله [English]

The First Report of Anthidium diadema (Latreille, 1809) (Hym.: Megachilidae) From Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza manager
  • H. Sadeghi Namghi
  • M. Husseini
چکیده [English]

Abstract
Comparing with the numerous studies carried out in other countries, information on Apoidea superfamily in Iran is scare. During a faunistic survey of pollinator bees associated with alfalfa fields in Mashhad and Chenaran regions in 2010, numerous specimens of Apoidea superfamily were collected and identified. Among the identified species, Anthidium diadema (Latreille, 1809) is record for the first time from Iran. All identifications confirmed by Dr.C.D.Michener in the Natural History Museum, University of Kansas U.S.A.

Keywords: Insect pollinators, New record, Iran

CAPTCHA Image