اثر کنترلی ترکیب امواج میکروویو و سرمادهی بر روی حشرات کامل Oryzaephilus surinamensis و Tribolium castaneum

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به‌طور مداوم در طی سال های متمادی غذای اصلی بشر را غلات به‌ویژه گندم، جو، برنج و ذرت تشکیل داده اند. لذا تولید، انبار و ذخیره سازی این محصولات برای جوامع بشری از دیر باز اهمیت بسیاری داشته است. امواج میکروویو، از طریق افزایش دما در موادغذایی و بدن حشرات، بدون هیچ گونه اثر سوئی بر موادغذایی، می توانند برای کنترل آفات موجود در آن ها به‌کار روند. دماهای پایین از طریق کاهش میزان رشد، تغذیه و باروری حشره و یا کاهش طول دوره ی زندگی حشره، روی آن اثر می گذارند. حشرات کامل Tribolium castaneum و Oryzaephilus surinamensis به تفکیک تحت تابش امواج میکروویو با فرکانس 2450 مگاهرتز در توان 100 وات به مدت 10 دقیقه به‌صورت مداوم و متناوب قرار گرفتند. سپس نمونه ها فوراً به درون یخچال با دمای 1±6 درجه ی سانتی گراد منتقل و به مدت 48 ساعت و 72 ساعت در آنجا نگهداری شدند. نتایج نشان داد که شپشه ی دندانه‌دار نسبت به امواج میکروویو و سرمادهی حساس تر از شپشه ی آرد می باشد. نتایج بررسی میزان نفوذ امواج میکروویو در داخل دانه های گندم، نشان داد که نفوذ امواج در داخل دانه های گندم به‌صورت غیر خطی بوده و معادله مربوطه از نوع درجه ی دوم می باشد. برای ارزیابی اثر امواج میکروویو روی رفتار حشرات کامل شپشه ی آرد، وسیله ی مناسبی طراحی شد و نتایج نشان داد که حشرات برای فرار از گرمای زیاد از نزدیکترین سوراخ استفاده می‌کنند.

واژه‌های کلیدی: آفات انباری، امواج میکروویو، سرمادهی

عنوان مقاله [English]

The Control,s Effect Combination of Microwave Radiation and Cold Storage on Adults Oryzaephilus surinamensis and Tribolium castaneum

نویسندگان [English]

  • S. Ghasemzadeh
  • A. A. Pourmirza
  • Mohammad hasan Safaralizadeh
  • Sh. Ashouri
چکیده [English]

Abstract
During these protracted years, mankind’s main foods consist of grains-specially wheat, oats and rice. Granary production and its storage have been one of the main concerns of a human being for a long time. Microwave radiation as a safe insect control agent could secure high mortality rate of insect population by increasing the temperature of insects’ body and its niche. Low temperature affects insects via lowing their growth, feeding and fecundity or lowering their length of life. Tribolium castaneum and Oryzaephilus surinamensis which are two main stored-product insects were exposed to 2450 MHZ frequency at level power 100 W for 10 min continuously and intermittently. ). After the treatment, the samples were transferred to a fridge with 6±1° C for 48 and 72 h. The results showed that saw-toothed grain beetle was more susceptible to microwave radiation and cold storage than red flour beetle. The results revealed that the penetration pattern of microwave radiation is non-linear and a quadratic equation with significant R-square value fits the data highly well. To evaluate the red flour beetle, behavior under microwave radiation, we set up an appropriate device to measure escape-distance preference. Results showed that the insects preferred short cut for escaping from microwave exposure.

Keywords: Stored product insects, Microwave radiation, Cold storage

CAPTCHA Image