جداسازی و شناسایی عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه پرتقال و نارنگی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

2 گیلان

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
یکی از مشکلات این محصول ارزشمند بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه مرکبات (Brown rot) می باشد. علایم آلودگی اولیه بیماری روی میوه به صورت لکه های تیره کوچک ظاهر می شود. در این تحقیق بر اساس خصوصیات مورفولوژیک، میزان رشد، الگوی رشد و دماهای ویژه گونه-هایparasitica Phytophthora از ارقام نارنگی و P. citrophthora از ارقام پرتقال شناسایی و بیماری زایی گونه های P. parasitica و P. citrophthora بر روی میوه ارقام نارنگی و پرتقال اثبات گردید. جداسازی گونه P. parasitica از ارقام نارنگی و گونه P. citrophthoraاز ارقام پرتقال به عنوان عوامل پوسیدگی قهوه ای میوه مرکبات از غرب مازندران، صورت گرفت.

واژه های کلیدی: مرکبات، پرتقال، نارنگی، قارچ فیتوفترا، پوسیدگی قهوه ای، غرب مازندران

عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of the Fungal Agents of Citrus Brown rot in the North of Iran

نویسندگان [English]

  • yaghub mohamad alian 1
  • Hamidreza Zamanizadeh
  • ali elahinia 2
  • reza maghsoudi 3
1 Citrus and Cubtropical Fruits Research Center
2
3
چکیده [English]

Abstract
Brown rot is one of the fungal disease in the north of Iran. Symptoms on infected fruit in the initiation of infection appear as small dusky spots resembling peteca. Then infected tissues were removed and cultured on the PARPH selective medium. Based on morphological characters, growth rates, growth patterns and cardinal temperatures for growth, P. parasitica as a causal agent for mandarin varieties and P. citrophhtora for sweet oranges were identified. In pathogenicity test Phytophthora spices (P. parasitica and P. citrophthora) respectively on fruit of mandarin varieties and sweet orange were found to be pathogenic.

CAPTCHA Image