ویروس لکه‌زرد زنبق 1 (IYSV)؛ یک بیماری جدید ویروسی پیاز در ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
ویروس لکه‌زرد زنبق (IYSV) یکی از عوامل بیماری‌زای مهم پیاز در کشورهایی است که این بیماری گزارش شده است. این ویروس دامنه میزبانی وسیعی دارد به‌وسیله تریپس پیاز (Thrips tabaci) انتقال می‌یابد. طی بازدیدهایی که از مزارع پیاز اطراف مشهد در تابستان 86 صورت گرفت، نمونه‌هایی با علایم مشابه به بیماریهای ویروسی همراه با جمعیت بالایی از تریپس مشاهده شد. با توجه به شباهت علایم به بیماری ویروسی لکه زرد زنبق نمونه‌هایی از برگ‌های دارای علایم پیاز جمع‌آوری و با آنتی‌سرم‌های اختصاصی این ویروس در آزمون DAS-ELISA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون الایزا نشان داد که اغلب نمونه‌های جمع‌آوری شده در مزارع حومه مشهد به این ویروس آلوده می‌باشند. این اولین گزارش از وقوع توسپوویروس لکه زرد زنبق از مزارع پیاز در ایران می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: پیاز، ویروس لکه‌زرد زنبق، DAS-ELISA و ایران

عنوان مقاله [English]

Iris yellow spot virus(IYSV) a new viral disease of onion in Iran

نویسندگان [English]

  • Behrouz Jafarpour
  • Mohammad Ali Sabokkhiz 1
  • M. Falahati Rastegar 2
1
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Iris yellow spot virus (IYSV) is one of the important pathogens of onion in reported countries. Host range of this virus is very wide and transmitted by onion thrips (Thrips tabaci). In survey that was conducted in summer 2006 in onion fields of Mashhad, samples with viral symptoms and high population of thrips have been collected. Since the symptoms were similar to IYSV, special antisera of this virus have been used to check the samples in DAS-ELISA test. Results showed that the majority of collected samples were infected with this virus. This is the first report of Iris yellow spot virus (IYSV) on onion in IRAN.

Key words: Iris yellow spot virus (IYSV), Onion, DAS-ELISA and Iran

CAPTCHA Image