تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه‌ای‌ Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به دلیل سهولت تکثیر رویشی نژادهای اصلاحی قارچ‌های خوراکی، حفاظت از نژادهای اصلاح شده امری جدی و ضروری است. نشانگرهای مولکولی AFLP به دلیل سرعت، دقت، پوشش بالای ژنوم و نیز ارائه نتایج قابل اعتماد و تکرارپذیری بالا, قابلیت زیادی در انگشت‌نگاری ژنتیکی دارند. در این پژوهش DNAی ژنومی 12 نژاد تجاری قارچ خوراکی دکمه‌ای‌ Agaricus bisporus, توسط دو آنزیم EcoRI وTru9I برش داده شده و پس از اتصال رابط‌ها و تکثیر پیش انتخابی و انتخابی با استفاده از هشت ترکیب جفت آغازگری (EcoRI/Tru9I)، 501 باند قابل امتیاز‌دهی ایجاد شد که 54 عدد (8/10%) از آنها چند شکل بودند. بیشترین تعداد باند چند شکل (12 باند) با استفاده از ترکیب آغازگری (EcoRI-CT/ Tru9I-TC) و کمترین تعداد باند چندشکل (2 باند) با استفاده از ترکیب آغازگری (EcoRI-CAC/ Tru9I-AG) حاصل شد. شباهت ژنتیکی نمونه‌ها بین 14/0 تا 95/0 متغیر بود و دندروگرام ترسیم شده با استفاده از روش UPGMAدر نرم افزار Ntsys، سه گروه اصلی را بین 12 نژاد مشخص کرد. با توجه به الگوی انحصاری باندهای حاصل از هشت جفت آغازگر در هر نژاد، تمایز بین آنها میسر بود.

واژه‌های کلیدی: قارچ دکمه‌ای، نژادهای اصلاحی، ترکیب آغازگری، AFLP ، شناسنامه مولکولی

عنوان مقاله [English]

Preparation of AFLP Mediated-Molecular Certificate for 12 Bred Strains of the Button Mushroom, Agaricus bisporus

نویسندگان [English]

  • Parisa Ghorbani faal
  • mohammad farsi
  • H P
  • Mohsen Mahmoudnia
  • Jafar Zolali
چکیده [English]

Abstract
As hybrid spawn is propagated asexually in edible mushrooms, producers may propagate it without the permission of the owner. For the protection of the owner right, there is a great need for a molecular certificate for each commercial line. The high-resolution genotyping method of amplified fragment length polymorphism (AFLP) analysis was used to prepare molecular certifications and fingerprinting of 12 lines of Agaricus bisporus. AFLP templates were prepared by digestion of Agaricus DNA with EcoRI and Tru9I restriction endonucleases and subsequent ligation of corresponding site specific adaptors. A total of 54 polymorphic bands were obtained using eight primer combinations. The largest polymorphic bands (12) were produced by using (E-CT/t-TC) primer combination. Molecular certificates were adjusted through presence (1) and non-presence (0) of polymorphic bands. The 12 Button Mushroom lines were distinctly allocated into three clusters with UPGMA method. These results indicated that AFLP‌ is a fast, highly discriminating and reproducible DNA fingerprinting method in distinguishing bred lines of white button mushroom.

Key words: Button Mushroom, Bred Lines, Primer Combinations, AFLP, Molecular Certificates

CAPTCHA Image