ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV) در استان خراسان شمالی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
ویروس خاکزاد چغندرقند2 (BSBV) یکی از اعضای جنس Pomovirus بوده و دارای پیکره‌های میله‌ای شکل و سه قطعه آر.ان.ای تک‌رشته‌ای مثبت می‌باشد. این ویروس توسط قارچ Polymyxa betae منتقل شده و دامنه میزبانی آن محدود به خانواده سلمه می‌باشد. به منظور شناسایی این ویروس از اوایل مردادماه تا اواخر مهرماه 1384 در مناطق مختلف استان خراسان شمالی، بوته‌هایی را که علایم زردی بوته، باریک شدن برگها، طویل شدن و راست ایستادن دمبرگها و ریشک‌دار شدن غده‌ها را نشان می‌دادند، از مزارع حومه شهرستانهای شیروان، بجنورد و اسفراین جمع‌آوری و پس از ثبت مشخصات نمونه‌ها، به آزمایشگاه منتقل گردید و با استفاده از آزمون TAS-ELISA اقدام به شناسایی ویروس شد. پس از مشاهدات نهایی و ثبت نتایج در طول موج nm 405 با کمک دستگاه الیزاخوان مشخص گردید که مزارع حومه شهرستانهای شیروان و بجنورد واقع در استان خراسان شمالی به نسبتهای مختلف آلوده به این ویروس می‌باشند. همچنین جهت بررسی آلودگی همزمان دو ویروس BSBV و BNYVV تمام نمونه‌های فوق جهت شناسایی BNYVV با آزمون DAS-ELISA مورد ارزیابی قرار گرفتند و مشخص شد که در برخی نمونه‌ها آلودگی همزمان BSBV با BNYVV وجود دارد. این اولین گزارش از وجود ویروس خاکزاد چغندرقند در شهرستانهای شیروان و بجنورد می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: چغندرقند، ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV)، Pomovirus، استان خراسان شمالی، TAS-ELISA و DAS-ELISA

عنوان مقاله [English]

Investigation on Beet soilborne virus (BSBV) in Northern Khorasan province

نویسندگان [English]

  • B. Jafarpour 1
  • M. Sabokkhiz 1
  • F. Tabasinezhad 2
1 College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Beet soilborne virus (BSBV) is a member species of the genus Pomovirus with rigid rod particles and 3 positive single stranded RNAs. The virus is transmitted by Polymyxa betae and restricted to Chenopodiaceae. A survey was conducted in 2005 for identification of BSBV in Northern Khorasan province. Samples showing yellowing, elongated and upright petioles with narrow leaf lamina and hairy roots were collected from fields of Shirvan, Bojnord and Esfarayen. Detection of BSBV was based on TAS-ELISA test. Our survey showed that different fields in Shirvan and Bojnord were infected with BSBV. Also for detection of mixed infection with BNYVV, samples were tested by DAS-ELISA as well. Our investigation showed that some fields in Shirvan and Bojnord had mixed infection with both viruses. This is the first report of infection with BSBV in Shirvan and Bojnord located in Northern Khorasan province.

Key words: Sugarbeet, Beet soilborne virus (BSBV), Pomovirus, Northern Khorasan, TAS-ELISA and DAS ELISA.

CAPTCHA Image