کلیدواژه‌ها = قارچ بیمارگر حشرات
تعداد مقالات: 5
3. )گزارش کوتاه پژوهشی( نخستین گزارش قارچ Verticillium epiphytum از روی تریپس پیاز، Thrips tabaci در ایران

دوره 29، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 291-293

10.22067/jpp.v29i2.33285

صفورا فدایی وطن؛ غلامحسین مروج؛ جواد کریمی


5. تأثیر چوب تیمار‌شده با قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae در کنترل موریانه Microcerotermes diversus

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391

10.22067/jpp.v26i2.13822

امیر چراغی؛ بهزاد حبیب پور؛ محمدسعید مصدق؛ ویدا مهین پو