کلیدواژه‌ها = آفات انباری
ارزیابی امواج آلتراسونیک در دفع شپشه‌ی قرمز آرد Tribolium castaneum Herbs

دوره 30، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 45-81

10.22067/jpp.v30i1.33224

پرویز احمدی مقدم؛ آرش روابخش؛ سید محمد حسن کماریزاده


اثر کشندگی نانوسیلیکا (SiO2) و نانواکسیدمس CuO)) روی شب‌پره آرد، Ephestia kuehniella Zeller

دوره 29، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 551-557

10.22067/jpp.v29i4.29340

رعنا فرزان؛ حمزه ایزدی؛ علی بازماندگان