کلیدواژه‌ها = خشکی
بررسی تأثیر تنش‌های محیطی بر رشد و توسعه گیاه نی قمیش (Arundo donax)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

10.22067/jpp.2023.78763.1106

محسن الهی نژاد؛ قربانعلی اسدی؛ رضا توکل افشاری


بررسی خواب و تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف هرز دِرنه (Echinochloa colona (L.) Link.)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 342-350

10.22067/jpp.v27i3.26762

الهام الهی فرد؛ سجاد میجانی؛ سیروس خیراندیش؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ سمیه تکاسی