کلیدواژه‌ها = ریخت سنجی
گزارش شش گونه از نماتدهای dorylaimid از جنگل‌های ارسباران

دوره 33، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 143-157

10.22067/jpp.v33i2.76301

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ امین فلاحی؛ ابراهیم زاهدی اصل؛ مصطفی نیکدل


شناسایی نماتدهای دو زیر راستهTylenchina و Aphelenchina از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 169-176

10.22067/jpp.v27i2.24478

قاسم فدوی خلاجلو؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی