کلیدواژه‌ها = دورکنندگی
ارزیابی امواج آلتراسونیک در دفع شپشه‌ی قرمز آرد Tribolium castaneum Herbs

دوره 30، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 45-81

10.22067/jpp.v30i1.33224

پرویز احمدی مقدم؛ آرش روابخش؛ سید محمد حسن کماریزاده


اثرات حشره کشی عصاره‌ی شش گونه گیاه دارویی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 499-510

10.22067/jpp.v29i4.26748

مریم مبارکیان؛ عباسعلی زمانی؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ ناصر معینی نقده؛ محمد سعید امامی


اثرات زیستی اسانس پوست میوه چند گونه مرکبات روی شپشه‌ی آرد (Coleoptera: Tenebrionidae) Tribolium confusum Duval

دوره 28، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 115-124

10.22067/jpp.v28i1.36050

مهدی کبیری رئیس آباد؛ محمود محمدی شریف؛ ملیحه کبیری نسب


بررسی اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 408-415

10.22067/jpp.v26i4.18427

الهه شفیعی علویجه؛ بهزاد حبیب پور؛ سعید محرمی پور؛ آرش راسخ