بررسی اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

موریانهMicrocerotermes diversus زیان آورترین گونه در استان خوزستان می‏باشد که به گیاهان زنده و همچنین وسایل چوبی در ساختمان خسارت می‏زند. استفاده از مواد سازگار با محیط زیست مثل اسانس‏ها و عصاره‏های گیاهی در برنامه مدیریت تلفیقی آفات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این تحقیق دو مدل جدید دستگاه بوسنج طراحی شد و اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس در آزمون‎های بوسنجی روی این گونه موریانه مورد بررسی قرار گرفت. حدود غلظتی اسانس اکالیپتوس استفاده شده در این روش‏ها، 3/0 تا 6/1 درصد (وزنی- حجمی) بود. در بررسی اثر رفتاری اسانس اکالیپتوس در دستگاه بوسنج، با افزایش غلظت در انشعابات حاوی اسانس از رفت و آمد موریانه کاسته شد. همچنین نتایج آزمون‏های متفاوت نشان داد که بالاترین میزان دورکنندگی اسانس (حدود 100 درصد) مربوط به غلظت 6/1درصد می‎باشد. در مجموع این تحقیق نشان می‏دهد که می‎توان اسانس اکالیپتوس را به عنوان یک سم با اثر دورکنندگی مناسب علیه موریانه M. diversus پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation into Repellency Effects of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis) Essential Oil on the Termite Microcerotermes diversus

نویسندگان [English]

  • E. Shafiei Alavijeh
  • B. Habibpour
  • Saeid Moharramipour
  • arash rasekh
چکیده [English]

Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) is the most harmful termite species in Khuzestan province which causes damage to living plants and to wooden products in buildings. Using chemicals that are compatible with environment and with high potential to be used in integrated pest management programs, such as essential oils and plant extracts, is extremely important. In this study, two new models of olfactometer have been designed. This study investigated the repellency of Eucalyptus essential oil on M. diversus in olfactometer trials. Concentrations of the essential oil ranged from 0.3% to 1.6% (w:v). In the study of behavioral response to Eucalyptus oil using an olfactometer, the higher concentrations were used, the less termite movements to branches containing the essential oil were observed. Moreover, the results of different tests reveal that the highest amount of repellency effect of Eucalyptus essential oil (approximately 100%) induced by the concentration 1.6%. Overall, this study reveals that Eucalyptus essential oil may be suggested as an effective toxicant with suitable fumigant and repellent effects on the termite M. diversus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eucalyptus essential oil
  • Olfactometer
  • Repellency
  • Microcerotermes diversus
CAPTCHA Image